• Alles
 • (37)
  Overig
 • (1)
  Algemeen
 • (1)
  Lezingen
 • (7)
  Bijeenkomst
 • (1)
  Sport
 • (2)
  Theater
 • (1)
  Religie
 • (74)
  Cursus-Workshop
 • (40)
  Kinderevenement

Heveadorp "Wijk van de Toekomst"

maandag 17 februari 19:30 uur

Heveadorp - “Wijk van de Toekomst”

BEWONERSBIJEENKOMST 17/02/2020

Hevea Initiatief nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de eerstvolgende bewonersbijeenkomst over een aardgasvrij Heveadorp

Datum: 17 februari 2020

Tijd: 19:30 uur (zaal open om 19:00 uur)

Locatie: “Ontmoetingskerk” in Doorwerth

________________________________________

AGENDA

19:30 Opening

19:35 Wethouder duurzaamheid [Joa Maouche]

19:45 Presentatie resultaten enquête 2019 Hevea Initiatief

Discussie vragen/antwoorden

20:30 Pauze

20:45 Toelichting opzet en voortgang project APPM/Ecorys

Discussie vragen/antwoorden voor/door

APPM/Ecorys, Gemeente, Liander, Vivare, Hevea Initiatief

21:30 Rol van de Klankbordgroep

21:40 Afsluiting

De avond wordt geleid door Wim Schoonderbeek van het Hevea Initiatief

________________________________________

Contact met Hevea Initiatief kan via contact@heveainitiatief.nl

Of per post naar: Hevea Initiatief, p/a Beeklaan 26, 6869 VH Heveadorp

Zie voor meer informatie: www.heveainitiatief.nl

________________________________________

Heveadorp Verduurzaamt

Hevea Initiatief is de initiatiefnemer van de verduurzaming van het dorp en bestaat uit een aantal enthousiaste dorpsbewoners. Op 11 december 2018 heeft Hevea Initiatief een 1e bijeenkomst georganiseerd voor de inwoners van Heveadorp over de energietransitie. Aan het einde van deze bijeenkomst is besloten dat Heveadorp wil mee doen met het project “Wijk van de Toekomst”.

Dit betekent dat Heveadorp actief aan de slag gaat om te onderzoeken hoe het dorp zich - individueel of collectief - het beste kan voorbereiden op een toekomst zonder aardgas. Door mee te doen met dit project kunnen de inwoners zelf invloed uitoefenen op het hele proces van omschakeling naar andere energiebronnen.

Bij het project zijn de gemeente Renkum, Hevea Initiatief, de netbeheerder Liander, de woningcorporatie Vivare en de Renkumse Huurders Vereniging betrokken.

Eind 2019 heeft Hevea Initiatief een enquête uitgevoerd. Daarbij is bij iedere woning in Heveadorp aangebeld. Samen met de bewoner(s) is de enquête ingevuld of, als dat niet kon, is het enquêteformulier afgegeven met het verzoek dit zelf in te vullen en daarna in te leveren.

In de enquête is geïnventariseerd hoe het huidige energiegebruik is, welke isolatiemaatregelen zijn aangebracht en welke verwachtingen, vragen of zorgen er zijn ten aanzien van een toekomst zonder aardgas. Ook zijn vragen opgenomen over andere wensen en ideeën die er bij de inwoners van Heveadorp leven.

Meer dan 65% van de enquêteformulieren ingevuld ontvangen.

De komende maanden wordt onderzocht op welke wijze het mogelijk is om Heveadorp aardgasvrij te maken. Hiervoor worden 3 scenario’s opgesteld. Deze scenario’s moeten gedragen worden door de inwoners, de gemeente, Vivare en Liander. In de scenario’s wordt aandacht gegeven aan de technische mogelijkheden, zowel individuele als ook collectieve oplossingen en aan de financiële consequenties voor de bewoners, de gemeente/provincie/rijk, Vivare en Liander.

De scenario’s zullen nog voor de zomer van 2020gereed zijn. Daarna worden de scenario’s gedetailleerd uitgewerkt. Dan speelt ook de sociale haalbaarheid van de gekozen scenario’s een grote rol.

Om de meningen van de inwoners gedurende het gehele project zo goed mogelijk in beeld te houden wil Hevea Initiatief graag in contact komen met andere inwoners die willen deelnemen in een klankbordgroep.


deel deze activiteit

Locatie

Ontmoetingskerk
Doorwerth
Bentincklaan 7Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden