Herindelen als enige toekomstscenario komt dichterbij door keuze meerderheid gemeenteraad
Herindelen als enige toekomstscenario komt dichterbij door keuze meerderheid gemeenteraad GB Renkum

Focus op herindelen negeert wens inwoners en laat kansen liggen

9 december 2023 om 16:28 Lokaal Deel je nieuws

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het verder onderzoeken van ‘herindeling’ als toekomstscenario voor onze zes dorpen. De fracties van D66, GroenLinks, PvdA, RRR en VVD stemden met 16 stemmen voor. De fracties GemeenteBelangen, CDA, FJB en ONE stemden met 7 stemmen tegen. Daarmee is de weg ingeslagen naar een gemeentelijke herindeling.

Aanleiding is het onderzoeksrapport Bestuurlijke Toekomst Renkum. Het rapport is opgesteld door de gemeente, deels in samenwerking met adviesbureau Berenschot. Belangrijk advies uit het rapport is om Herindeling als enige toekomstscenario nader te onderzoeken. GemeenteBelangen (GB) vindt het onverstandig en onwenselijk om dit advies op te volgen.

Fractievoorzitter Annemiek Nijeboer: “GB ziet het rapport als startpunt voor een verdiepend traject. Waarbij de uitkomsten en conclusies nader worden onderzocht met inwoners en andere belanghebbenden. Dat betekent een breed participatietraject, waarbij inwoners en ondernemers kunnen meepraten en meedenken over de vier scenario’s die onderzocht zijn.”

Renkumse identiteit

Alle vier onderzochte scenario’s voldoen aan de uitgangspunten om de gemeentelijke organisatie te versterken en het huidige diensten- en voorzieningenniveau minimaal te behouden. Voor GB -en volgens het onderzoeksrapport óók voor de inwoners- is behoud van de Renkumse identiteit heel belangrijk. Uitgerekend Herindelen scoort daar als enige negatief op. Alleen daarom al wil GB niet blindstaren op deze ene optie.

“Voor GB is het belangrijk dat meerdere scenario’s als reële kans worden opgepakt in plaats van uitgesloten én dat het voorliggend rapport actief aan inwoners wordt teruggeven als logische, noodzakelijke stap in serieuze participatie”, zegt Nijeboer.

Het voorstel van GB en CDA om bij te sturen op de voorgestelde vervolgstappen, gericht op herindeling met Wageningen, is met 16 tegen 7 stemmen weggestemd. Ook de motie van FJB om de gevolgen van zowel Herindelen als Behoud van zelfstandigheid te onderzoeken, haalde het met 12 tegen 11 stemmen niet. Daarmee is een serieuze stap richting Herindelen gezet.

Nijeboer: “Spijtig dat de raad er niet voor kiest om vanuit het rapport alle kansen verder te onderzoeken, samen met de inwoners. We zien helaas een meerderheid die Herindelen blijkbaar als enige optie ziet. GB blijft staan voor onze mooie gemeente en mondige inwoners; wij zullen alle andere kansen dan Herindelen blijven aankaarten. Problemen zijn van alle tijden, die kunnen we samen overwinnen door vooral op zoek te gaan naar eigen kracht en samenwerking in de regio. Er zit zoveel potentie in onze gemeente!”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie