Burgemeester Agnes Schaap ontvangt het eerste exemplaar van 100 jaar gemeente Renkum.
Burgemeester Agnes Schaap ontvangt het eerste exemplaar van 100 jaar gemeente Renkum. gertbudding.nl

Boek 100 jaar gemeente Renkum

12 mei 2023 om 09:37 Overig

DOORWERTH Het is precies 100 jaar geleden dat de gemeenten Renkum en Doorwerth verbonden werden. Voor Hans Braakhuis, Klaske Koopmans, Lambert van Gils, Mark Wilmink en Peter Hagelen gingen als gelegenheidsredactie de uitdaging aan om ter gelegenheid van de eeuweling een boek te maken. Zondag werd het boek, ‘Een eeuw verbonden Renkum’, aangeboden aan burgemeester Agnes Schaap tijdens de startbijeenkomst voor de viering van 100 jaar gemeente Renkum, bij Kasteel Doorwerth.

In de kranten, voorafgaand aan de vereniging van de gemeenten Renkum en Doorwerth in 1923, valt op dat vooral het niveau van de gemeentelijke voorzieningen ter discussie staat tussen de betrokken gemeenten. Logischerwijs hebben de redacteuren van dit boek gestreefd naar een beschrijving van de voortgang en van de verschillende achtergronden van deze voorzieningen in de eeuw na 1923.

“De technische voorzieningen zoals gas, licht en water zijn nog ‘modern’ begin vorige eeuw en nog lang niet overal aanwezig”, laten de redacteuren weten. “De sociaaleconomische ontwikkeling in Renkum gaat gepaard met steeds meer wetgeving en beleidsnota’s, plannen en investeringen: huisvesting, communicatie (tram, trein, bus, PTT), veiligheid (politie en brandweer), onderwijs, gezondheid, landelijk gebied, natuur. Ook een aantal plannen die niet doorgingen (‘nooit gebouwd Renkum’) komt aan bod”, beschrijft Lambert van Gils 100 jaar Renkum.

Als bron hebben de vele boeken en artikelen die over de zes dorpen door de jaren heen zijn geschreven en uitgegeven gediend. De redactie ging daarnaast op zoek naar mensen die hen meer konden vertellen. “Zo geven de 100-jarige Jopie de Leeuw-Slotemaker en de bijna 100-jarige Klaartje Bakker-Buddingh’ een prachtig tijdsbeeld met hun herinneringen en levensverhalen. En anderen schreven met ons mee”, zegt Van Gils. “Victor Lansink schreef een hoofdstuk over de trein en de spoorweg, Mieke Mintjes over de Gemeentezaal in Renkum en Geert van der Straaten geeft ons een preview met twee kinderverhalen uit zijn nog uit te geven boek ‘Kinderen van de Stuwwal’.”

Jaap Matzer blikt terug op de tijd (1949 – 1973) dat zijn vader burgemeester van Renkum was. Dirk van Uitert schetst de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de sanering van het Renkums Beekdal en Ruud Schaafsma beschrijft wat daaraan voorafging en wat er nu nog steeds aan de beken in heel de gemeente gedaan wordt door vrijwilligers.

Het rijk geïllustreerde boek van 180 pagina’s is vanaf 8 mei voor de ‘vrijwilligersprijs’ van 10 euro verkrijgbaar bij Bruna in Renkum, Meijer & Siegers in Oosterbeek en All You Can Give in Doorwerth.

Het boek is uitgegeven door het Historisch Genootschap Redichem met financiële steun van de Stichting A.C. Van Deventer en met medewerking van de gemeente Renkum. Hennie Vaessen tekende op verzoek van de redactie voor de omslag een artistieke verbeelding van een doorslaggevende vergadering in Huis ter Aa in het huidige Heveadorp op 23 januari 1923.

Gert Budding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie