D66 Renkum stapt uit de coalitie

Op 15 juli heeft Jasper Verstand aangegeven dat hij per 1 oktober 2020 stopt als wethouder in Renkum namens D66. D66 is een partij die openheid, transparantie, reflectie en het voeren van de dialoog hoog in het vaandel heeft staan. Naar aanleiding van het vertrek van onze wethouder heeft de fractie van D66 Renkum de afgelopen periode dan ook de tijd genomen om zorgvuldig bij alle partijen informatie op te halen en de verschillende verwachtingen, voorwaarden en argumenten goed te bespreken en tegen elkaar af te wegen. Dat alles binnen de context van de huidige tijd waarin het College van burgemeester en wethouders te maken heeft en krijgt met complexe vraagstukken.

RENKUM - Fractievoorzitter Danielle Bondt heeft tijdens dat proces samen met andere fractieleden gesprekken gevoerd met het College van burgemeester en wethouders en de fractievoorzitters van alle partijen in de Renkumse gemeenteraad. Ook geluiden die vanuit de samenleving op D66 Renkum zijn afgekomen zijn meegenomen in de oordeels- en meningsvorming rond het vertrek van de D66-wethouder.

Het College heeft zich tijdens de gevoerde gesprekken consequent en unaniem uitgesproken voor het vervangen van de ervaren Jasper Verstand als wethouder. Ook de fractie van D66 Renkum heeft in de coalitie lang de voorkeur uitgesproken voor het zoeken naar een sterke, nieuwe wethouder die voor een uitdagende klus komt te staan.

Renkum staat immers voor stevige uitdagingen als het gaat om financiën, het overeind houden van cruciale voorzieningen voor haar inwoners, de betaalbaarheid van zorg en ondersteuning en de toekomst van de gemeente als Airbornegemeente. In een tijd waarin Renkum voor dergelijke grote uitdagingen komt te staan is een sterk bestuur voor ons van groot belang.

De afgelopen jaren heeft Jasper Verstand als ervaren bestuurder wat dat betreft zijn toegevoegde waarde laten zien. Ook de uitdrukkelijke wens van het College van burgemeester en wethouders om een nieuwe D66 wethouder om bovengenoemde redenen aan te stellen weegt zwaar voor D66 Renkum.

Wat D66 Renkum betreft zou er dus moeten worden gezocht naar een ervaren wethouder die bij kan dragen aan een sterk bestuur, om aan de huidige en te voorziene financiële situatie tegemoet te kunnen komen. Binnen de coalitie steunden GroenLinks, PvdA en VVD dit voorstel echter niet. Ook het voorstel van D66 om een wethouder in te stellen met minder fte werd niet gesteund. Hierdoor houden GroenLinks, PvdA en VVD zich niet aan het coalitieakkoord en belemmeren het vormen van een sterk bestuur.


Doordat D66 Renkum wel wenst zich te houden aan het coalitieakkoord en dit deze periode ook steeds nagestreefd heeft, is er een onoverkoombaar verschil van inzicht ontstaan en is daarmee een onwerkbare situatie gecreëerd.

Na het voeren van een intensieve dialoog in de fractie zelf is D66 Renkum tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende vertrouwen is in de huidige coalitie. Daarbij doet de fractie van D66 Renkum ook een stap terug uit de coalitie. D66 Renkum betreurt het dat het tot dit punt heeft moeten komen, juist nu er voor de gemeente en haar inwoners een sterk bestuur gewenst is.

D66 Renkum wenst nu dat er in de openbaarheid bepaald gaat worden op welke wijze er invulling gegeven gaat worden aan een sterk bestuur dat haar verantwoordelijkheid kan nemen en beslissingen kan gaan nemen voor haar inwoners in deze lastige tijden.

Kijk voor meer informatie op de website.

https://renkum.d66.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden