Foto:

Raadsrubriek: Sociaal ondernemerschap

RENKUM - De mens is creatief en ondernemend. Ondernemers hebben een goed idee en werken dat uit in producten en diensten. Zo creëren ze waarde voor klanten en maken ze winst voor zichzelf. Voor een sociale ondernemer draait het niet om het maken van winst, maar om een positieve impact op de samenleving. Zij zien geld als middel om een grotere bijdrage te leveren voor de (leef)omgeving en het geluk van mensen. Sociale ondernemers investeren, naast het geven van kansen aan mensen die moeilijker aan de slag komen. Ook in maatschappelijke uitdagingen zoals voedsel- en energieverspilling, eenzaamheid en in het maken van vangnetten voor ondernemers zoals het Broodfonds. Ook samen een coöperatie stichten is een voorbeeld van sociaal ondernemen. Een energie coöperatie waarbij iedereen betrokken is bij het streven naar duurzaamheid en de winst in geld niet voorop staat, is hier een goed voorbeeld van.

Sociale ondernemers zoeken naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Daarmee kunnen sociaal ondernemers veel voor Renkum en haar inwoners betekenen. Ook juist nu, in een tijd met nieuwe grote uitdagingen zoals bezuinigingen, klimaatverandering, vergrijzing en nieuwe taken vanuit het rijk. Daarbij beperkt de coronacrisis de mogelijkheden en zijn er meer mensen achterop gekomen. Hoewel de gemeente hard werkt aan oplossingen voor haar inwoners, is deze hulp soms onvoldoende of is er maatwerk vereist. Sociale ondernemers kunnen hierin een cruciale rol spelen. Als sociaal ondernemer kan men goede oplossingen van betekenis laten zijn voor de omgeving. D66 heeft dan ook als ideaal: een gemeente met veel ruimte voor sociaal ondernemerschap.

In Renkum vindt men sociaal ondernemerschap onder andere in de vorm van ondernemers die werkplekken beschikbaar stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft een grote impact op de omgeving van deze mensen. Een werkplek kan iemand met financiële zorgen een toekomstperspectief bieden en maakt het soms mogelijk door te stromen naar de arbeidsmarkt. Hierdoor komen mensen uit hun sociale isolement en krijgen ze meer zelfvertrouwen en voldoening. Wat vervolgens weer positief effect heeft op de directe omgeving van deze mensen.

Een belangrijke sociale ondernemer in Renkum is Hooijer. Naast dat ze natuurlijk hun diensten en producten leveren, hebben ze ook werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders. Hooijer probeert zich ook zoveel mogelijk in te zetten voor een beter klimaat. Ze proberen hun CO2 uitstoot zoveel mogelijk te verminderen en hun diensten zoveel mogelijk te verduurzamen.

Er zijn meerdere sociale ondernemers in de gemeente Renkum, maar er kunnen nog veel meer mooie initiatieven ontstaan. Sociaal ondernemers kunnen bijdragen aan een schonere, gezonde omgeving waarin iedereen volwaardig mee kan doen. Laten we dan ook streven naar meer sociale ondernemingen in Renkum die bijdragen aan een mooiere toekomst voor iedereen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden