<p>Volop werkzaamheden aan de Telefoonweg in Renkum. (foto: gertbudding.nl)</p>

Volop werkzaamheden aan de Telefoonweg in Renkum. (foto: gertbudding.nl)

(Foto: )

Veel wegwerkzaamheden in de gemeente Renkum

RENKUM – Momenteel worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Telefoonweg in Renkum en de Wolfhezerweg in Wolfheze en dat veroorzaakt enige verkeershinder. Het was volgens de gemeente niet de bedoeling dat dit tegelijkertijd zou plaatsvinden: de voorbereidingen duurden langer dan verwacht. Daarom kon er pas drie weken geleden worden gestart. Het verzetten van de omvangrijke projecten die weken in beslag gaan nemen, was niet mogelijk vanwege lage temperaturen in de wintermaanden. Daarbij hield de gemeente Renkum zich aan contractuele afspraken met de aannemers. De Telefoonweg in Renkum is zeker nog weken gesloten voor alle verkeer. Het ‘versleten’ asfalt wordt vervangen. Het verkeer wordt omgeleid. Door de werkzaamheden in Wolfheze is door de gemeente een omleidingsroute ingesteld. De Wolfhezerweg wordt heringericht met een 30km/uur zone. Het asfalt wordt vervangen door klinkers. De werkzaamheden duren eveneens nog weken. Voor de veiligheid van de werklieden is aan de zuidzijde van het dorp bij het viaduct over A50, een slagboom met verkeerslichten geïnstalleerd. De bebouwde kom grens bij Het Schild is verlegd. Het zuidelijke en noordelijke deel van de Wolfhezerweg wordt aangepakt. Het gedeelte tussen Duitsekampweg en ingang Pro Persona echter wordt niet nog gewijzigd. Dat gedeelte is onderdeel van het project ‘Onderdoorgang spoorweg Wolfheze’ en pas na die realisatie wordt dat deel aangepast.

Door Gert Budding

De Hogenkampseweg in Renkum tussen de Meester van Damweg en Klaverhoek wordt ook opnieuw ingericht. Op dit moment is de verkeerssituatie niet duidelijk en gevaarlijk voor voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Ook de kruising Hogenkampseweg/Meester van Damweg wordt als hinderlijk ervaren, de voorrangssituatie onduidelijk. De Hogenkampseweg was een verkeersader voor de ontsluiting van het centrum, deze functie wordt steeds minder. Het deel richting Bellevue is al eerder 30km/uur geworden. Er is besloten om de maximumsnelheid op het traject tussen de Meester van Damweg en Klaverhoek te verlagen naar 30 km/u.

(www.wegwerkzaamhedenrenkum.nl)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden