Pumptrackbaan krijgt meer gestalte


<p>Initiatiefnemer Eric Kuijt (voorgrond) en Hans Kap van het Sport en Beweegteam Renkum poseren op de plek waar de pumptrack moet komen.&nbsp;</p>

Initiatiefnemer Eric Kuijt (voorgrond) en Hans Kap van het Sport en Beweegteam Renkum poseren op de plek waar de pumptrack moet komen. 

(Foto: Dick Martens)

Pumptrackbaan krijgt meer gestalte

Enige tijd geleden werd ‘wereldkundig’ gemaakt, dat er plannen zijn om in de voortuin van MFC Doelum in Renkum een zogenaamde pumptrackbaan te gaan realiseren. Nadat initiatiefnemer Eric Kuijt direct de financiële mogelijkheden aftastte raakten de plannen in een stroomversnelling. Het ontwerp werd aan het papier toevertrouwd, zag een klankbordgroep het levenslicht en kreeg de crowdfunding-actie ‘handen en voeten’.

,,In de aanloop naar het WK BMX 2021 op Papendal is er geld beschikbaar gesteld voor initiatieven voor pumptracks in Gelderland. Daarom schakelde ik direct met de Provincie Gelderland om gebruik te kunnen maken van de daarvoor bestemde subsidieregeling. Ook het Papendalfonds en de gemeente Renkum hebben bijgedragen. Mede daardoor stond de teller al snel op ruim € 40.000 euro, dat is al de helft van de benodigde 80.000 euro”, aldus de opgetogen initiatiefnemer. ,,Inmiddels zitten we al ruim over de helft en melden zich steeds meer sponsoren en liefhebbers. Ook de klankbordgroep waarin drie afgevaardigden van de omwonenden, MFC Doelum, het Sport en Beweegteam en ik zitten is inmiddels geformeerd. In januari gaan we verder met elkaar in gesprek over groenvoorziening, toegangsregeling, handhaving, het ontwerp en de positie van de pumptrack. Ook staat er al een gesprek gepland met jongeren.”

Ook wethouder van de Gemeente Renkum, Marinka Mulder, was al eens een belangstellend toehoorder. ,,Tijdens de twee overleggen die we gevoerd hebben met omwonenden is door de wethouder aangegeven dat de pumptrack op de locatie bij Doelum voldoet aan het bestemmingsplan, het een speel- en sportvoorziening is en geen hoogbouw is", licht Kuijt verder toe. ,,Juridisch gezien staat het realiseren van de pumptrack niets meer in de weg. Toch hebben we besloten met de omwonenden in gesprek te blijven.” Naar aanleiding van die gesprekken hebben zij nog wel een brief aan de raad geschreven met een aantal bezwaren en bedenkingen. ,,Die zal ook in januari beantwoord gaan worden, maar het is voor mij als initiatiefnemer geen aanleiding om te wachten met de voorbereidende werkzaamheden. Ik ga onverminderd en met volle energie door en wacht het antwoord van het college met belangstelling af.”

Er is inmiddels een voorlopig ontwerp van de baan uitgetekend. ,,De lengte van de baan is ongeveer 160 meter, waarvan de onderste driehoek gecombineerd is met een rondje voor de kleinere ruimte tussen het korfbalveld en pumptrack, voor overige evenementen. Het wordt een onderhoudsvriendelijke speelruimte die vandalisme-proof zal worden en gemaakt zal zijn van hergebruikte of herbruikbare materialen. De definitieve grootte van de baan is mede afhankelijk van het geld wat we totaal gaan binnenhalen. Dat moet dan gaan gebeuren via donaties, sponsoring en fondsen.” Voor meer info: ww.pumptrackrenkum.nl

Dick Martens

'Via donaties en sponsoring moet het gaan lukken'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden