Maria van Renkum heeft monumentenstatus


Maria van Renkum heeft monumentenstatus

Maria van Renkum heeft een definitieve toekenning van een monumentenstatus gekregen voor de kerk en het parochiehuis. De overheid is nu formeel van mening, dat de kerk met het ruime voorplein en de groene setting een markant punt in het dorp is.

RENKUM - Mensen vinden een kerkgebouw belangrijk om de historische en culturele waarde of omdat het een ontmoetingsplaats is voor de geloofsgemeenschap, een plek voor randkerkelijken, pelgrims en inwoners. Maar ook het gebouw als herkenningspunt speelt een niet te onderschatte rol. Het maakt deel uit van de identiteit van een dorp. Wie terugkomt van vakantie uit het buitenland en zo’n typerend gebouw weer ziet, krijgt vaak het gevoel weer thuis in zijn/haar woonplaats te zijn.

In het katholicisme zijn de kerkgebouwen, het kruisbeeld en in de Maria van Renkum tevens het devote Mariabeeld (1380) belangrijke elementen. Veel mensen, die niet bij een viering komen, steken doordeweeks een kaarsje aan. Sommigen voelen dan rust. Daarna verlaten ze de kerk en gaan weer hun eigen gang.

De Renkumse kerk werd in 2020 door het publiek vereerd met de titel 'Meest Gastvrije Kerk' van Overijssel en Gelderland. Dagelijks kunnen mensen van 09.00 tot 16.00 uur het kerkgebouw binnenlopen. De deuren staan letterlijk open. De gedachten, de roerselen, die mensen in het intentieboek opschrijven, spreken voor zich. Ook kan men op een zitbankje, in het om de kerk gelegen en goed onderhouden park, heerlijk tot rust komen.

Op dit moment is de stichting in overleg met het kerkbestuur PzTB. Zij hopen op korte termijn niet alleen erfpachter te mogen worden van het kerkgebouw, maar ook deze winter te kunnen investeren in een nieuwe verwarmingsinstallatie en in het voorjaar met het herstel van het kerkgebouw te kunnen beginnen.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingmariavanrenkum.nl.

Van de redactie

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden