Logo rijnenveluwe.nl


Jasper Verstand
Jasper Verstand (Foto: Gemeente Renkum)
Podium voor de Politiek

Communicatie

Voor een gemeente is het belangrijk om goed te communiceren welke besluiten je neemt en waarom je die besluiten neemt. Je wilt als overheid namelijk zo transparant mogelijk zijn naar je inwoners toe. Tegelijkertijd wil je inwoners ook meenemen in de ontwikkelingen die er zijn, mogelijkheid tot inspraak bieden en voorlichten over regelingen waar inwoners gebruik van kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe afvalinzamelingsysteem of leningen voor starters om een eerste huis te kunnen kopen.
Goed communiceren is in de praktijk niet altijd even makkelijk. De gemeente zet verschillende communicatiemiddelen in. Zo is er natuurlijk het gemeentenieuws dat elke week in deze krant staat, worden persberichten uitgegeven en de belangrijkste informatie wordt toegelicht in een gesprek met journalisten. Veel van deze informatie haalt de lokale media. Hier hebben we er gelukkig meerdere van. Daarnaast zet de gemeente ook veel sociale media in.

Sociale media onmisbaar

Als wethouder van de gemeente Renkum vind ik het zelf ook belangrijk om te laten zien wat ik doe. Daar gebruik ik vooral sociale media voor. Via twitter, facebook en instagram (alle drie te vinden via gebruikersnaam jasperverstand) laat ik zien wat de werkzaamheden van een wethouder zijn. Vaak met foto's en video's. Ik hoop dat dit bijdraagt aan een beter beeld van de gemeente. Het is overigens niet alleen nuttig, het is ook leuk om op een directe en snelle manier te kunnen communiceren met inwoners en daarmee contact te onderhouden. Natuurlijk heeft dit ook nadelen. Op sociale media is vaak te weinig ruimte voor nuance en wordt er te vaak en te snel negatief gereageerd. Maar wat mij betreft zijn het voor politici in deze moderne samenleving onmisbare instrumenten geworden.
De gemeente en ook veel lokale politici zijn dus actief op sociale media. Mijn advies is om ze ook daar te volgen. Daarmee kunnen inwoners goed op de hoogte blijven van actuele gemeentelijke onderwerpen en zich een goed beeld vormen van de gang van zaken bij de gemeente.

Wethouder Jasper Verstand

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox