Logo rijnenveluwe.nl


John Bartels, fractievoorzitter PRD
John Bartels, fractievoorzitter PRD
Podium voor de Politiek

Leges

Net als vorig jaar is Renkum Downhill een succes geworden. Kinderen gleden op de twee reusachtige zeephellingen, die initiatiefnemer Gé Willemsen had aangelegd, in de bergingsvijver aan de Bram Streeflandweg.

Buurtbewoners van de Nieuweweg te Renkum haken jaarlijks aan bij de Nationale Buitenspeeldag. Een gedeelte van de straat wordt dan afgesloten voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen.

Zomaar enkele voorbeelden van mensen, die op vrijwillige basis activiteiten voor de gemeenschap organiseren en daar tijd en eigen geld insteken.

En wat doet de gemeente Renkum, die de mond vol heeft over burgerinitiatieven? Die presenteert in de vorm van het betalen van leges een belastingaanslag voor het aanvragen van een vergunning en het mogen gebruiken van de openbare ruimte!

"PRD hecht waarde aan bevorderen sociale cohesie"

Het is werkelijk te gek voor woorden, dat je als overheid geld wil hebben van dergelijke inwoners en organisaties, die met vrijwilligers werken. Wees blij, dat er nog mensen zijn, die zich belangeloos voor de gemeenschap inzetten! Daar hoeven we als gemeente toch niet aan te verdienen?

Wel als voorbeeld klakkeloos miljoenen uitgeven aan de verbouw van een gemeentehuis en dan ook nog geld willen hebben van ondernemende inwoners, die iets voor hun dorpsgenoten doen.

De Partij Renkumse Dorpen hecht meer waarde aan het bevorderen van de sociale cohesie. Wij komen dit najaar dan ook met een raadsvoorstel, zodat vrijwilligers en vergelijkbare verenigingen geen legesgeld meer hoeven te betalen. Op die manier wordt bij de betrokkenen niet alleen veel bestaande ergernis voorkomen, maar ook een waarderingssignaal afgegeven.

Een vergunning aanvragen okay, maar leges betalen: nee!

John Bartels, raadslid PRD
(info@partijrenkumsedorpen.nl)

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox