Logo rijnenveluwe.nl


(foto: Berry de Reus)
(foto: Berry de Reus) (Foto: Berry de Reus)

Feestelijke bijeenkomst nieuw Cultuurprogramma

Oosterbeek - De gemeente Renkum heeft samen met de Renkumse scholen een nieuw Cultuurprogramma samengesteld. In het nieuwe Cultuurprogramma draait het om een gezamenlijk aanbod voor cultuureducatie, waarbij leerlingen in aanraking komen met kunst, cultuur, erfgoed en natuur. Op dinsdag 26 september was er een feestelijke bijeenkomst voor alle scholen en culturele aanbieders.
 

Cultuureducatie sluit beter aan
Het nieuwe Cultuurprogramma sluit beter aan op het binnenschoolse lesprogramma en de basisscholen kiezen daarnaast nu zelf voor aanvullingen op het programma. Door maatwerk te leveren, kunnen ook de scholen voor speciaal onderwijs deelnemen aan kunst- en cultuureducatie. Wethouder Cultuureducatie Jasper Verstand: "Ik ben heel tevreden over de samenwerking met de verschillende scholen en de nieuwe vorm van cultuureducatie die is ontstaan. Dit is voor meerdere partijen een vooruitgang."  
Nieuwe inzichten cultuuronderwijs
Het cultuurprogramma bevat aanbod voor alle groepen van de basisschoolleerlingen, in samenwerking met lokale culturele partijen. Door de rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) kreeg een drietal scholen vijf jaar geleden de mogelijkheid om cultuuronderwijs naar een hoger plan te tillen. In de loop van de jaren ontwikkelden alle scholen een eigen visie op cultuureducatie, die vroeg om meer maatwerk. Rob Hulstein, directeur J.P. Thijsseschool, de Wegwijzer en de Albert Schweitzerschool: "De uitwerking van CMK heeft de afgelopen jaren voor zowel scholen als gemeente geleid tot nieuwe inzichten wat betreft eigenaarschap van cultuuronderwijs en de inzet van middelen. We mogen trots zijn op zowel proces als resultaat."
 
Symbolisch ondertekenen samenwerking
Tijdens de bijeenkomst zijn de interne cultuurcoördinatoren, oftewel ICC'ers, van de scholen in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor het werk dat zij de afgelopen periode hebben verzet. Zij hebben samen met de cultuurcoach Judica Lookman en Heleen Elbers van CultuurmijOost hard gewerkt aan het nieuwe cultuurprogramma. Roelien Jurgens, ICC'er Prinses Beatrixschool Wolfheze: "Het mooie van dit programma is dat de leerlingen de verschillende kunstdisciplines nu meerdere keren krijgen aangeboden."
Vertegenwoordigers van de scholen hebben samen met de wethouder symbolisch de samenwerking ondertekend. De opening werd met een interactieve verrassingsact verzorgd door dramadocenten Henriëtte Zoon en Wendy Appeldoorn. Vervolgens kon iedereen deelnemen aan workshops onder leiding van culturele partners uit het Renkumse cultuurprogramma, actief in één van de vier kunstdisciplines beeldend, drama, muziek of dans, natuur- en milieueducatie en daarnaast de bibliotheek op school. Mariska Aalders van Ritmiek Muziek: "De samenwerking met de gemeente over de cultuureducatie binnen de scholen verloopt heel positief. We brainstormen samen met de cultuurcoördinator om zo goed mogelijk aan de vragen van de scholen te voldoen. Met mooie, interessante en vernieuwende lessen tot gevolg."
 
Verantwoordelijkheden bij de scholen
De gemeente heeft een budget voor Cultuureducatie en zij subsidieert en faciliteert het Cultuurprogramma. In het kader van de besturingsfilosofie besloot de gemeente de verantwoordelijkheden ten aanzien van cultuureducatie bij de Renkumse scholen neer te leggen en anders te organiseren. In 2016 startte de gemeente een traject met de scholen over een betere aansluiting van de binnenschoolse cultuureducatie op het lesprogramma voor school. Het afgelopen jaar is met de scholen gewerkt aan een structuur, passend bij de verschillende wensen.

reageer als eerste
Meer berichten