Logo rijnenveluwe.nl


Tom Erkens (PvdA)
Tom Erkens (PvdA) (Foto: PvdA Renkum)
Podium voor de Politiek

Goede zorg

Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad, de PvdA is bezig met het opstellen van het verkiezingsprogramma. Een belangrijk onderwerp voor ons is de zorg.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de zorg. Taken op het gebied van WMO, zorg en participatie zijn in 2015 naar de gemeente gegaan. We zijn nu drie jaar verder en vragen ons af welke gevolgen die veranderingen hebben gehad voor de zorg in Renkum en of de inzet van de gemeente bijgedragen heeft aan een betere zorg.

Betaalbare zorg voor
iedereen in Renkum

Over die vragen hebben we vorige week gepraat met inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. We deden dat in verschillenden groepen aan de hand van de volgende vragen:

• Hoe zorg je er voor dat mensen meer omzien naar elkaar en dat iedereen er bij hoort.
• Hoe lossen we de toenemende eenzaamheid van inwoners van onze dorpen op?
• Hoe zorgen we voor voldoende en toegankelijke zorg in alle dorpen?
• Welke extra en nieuwe zorg is nodig door de sterke groei van het aantal mensen met dementie de komende jaren?
• Tegen welke problemen lopen mantelzorgers en vrijwilligers in de praktijk aan en wat hebben ze nodig om overeind te blijven?

De bespreking van deze onderwerpen leverde veel informatie op. We hoorden voorbeelden van goed lopende (particuliere) initiatieven maar ook voorbeelden van wat niet goed gaat en ontvingen diverse suggesties voor verbetering hiervan.

Wat we die avond gehoord hebben verwerken we in ons verkiezingsprogramma. Onze ideeën voor de verbetering van de zorg in Renkum zijn er door ingekleurd; iedereen moet naar vermogen zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan. Zorg moet dichtbij, toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar zijn.

Tom Erkens, fractievoorzitter PvdA

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox