Logo rijnenveluwe.nl


Eveline Vink
Eveline Vink (Foto: GroenLinks Renkum)
Podium voor de Politiek

Volksvertegenwoordiger

'Ben je nu de baas?' vroeg mijn dochter (net 4 jaar) na mijn installatie als raadslid. Ja, maar niet alleen. Democratie is lastig uit te leggen aan een kleuter.

'Eigenlijk zijn inwoners de baas,' zei een jongere vorige week, toen ik een gastles gaf op het Dorenweerd College. 'Want die kiezen de raadsleden.' En zo is het, als de raadsleden blijven praten met hun kiezers.

Ik ben gekozen om volksvertegenwoordiger te zijn. Over vijf maanden zijn er vier jaar om. Waar kijk ik op terug? Onderwerpen als zwerfafval, vrije keuze in zorg, privacy. Werkbezoeken die me op geweldige plekken brachten door de hele gemeente.

En de gesprekken op straat. Op kruispunten, markten, stations. Met een klein groen stoeltje, het symbool voor onze zetel buiten het gemeentehuis. Want je moet ophalen om te kunnen vertegenwoordigen. Luisteren en in actie komen.

Vertrouwen in mensen is ontzettend belangrijk


Er gebeurt veel moois in gemeente Renkum. Buurttuinen, taalcafés, kunstprojecten. Mensen maken plannen en gaan aan de slag, want de participatiesamenleving bestaat allang. De gemeente geeft ruimte en bundelt waar nodig de krachten. Vertrouwen in mensen is ontzettend belangrijk.

In de raad kijken we naar de lange termijn en daar is nog veel te bereiken. Als je het mij vraagt: een inclusieve samenleving, een knalgroene leefomgeving en op volle kracht vooruit richting schone energie. Wat daar nog voor nodig is zetten we in het nieuwe verkiezingsprogramma. Heb je ideeën? Kom ze delen op 24 oktober in De Klipper, Oosterbeek vanaf 19.30 uur, of mail naar eveline@groenlinksrenkum.nl.

Eveline Vink
Raadslid GroenLinks

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox