Wethouder Wendy Ruwhof
Wethouder Wendy Ruwhof
Podium voor de Politiek

Energiebesparen

Van het belang van energiebesparing hoef ik, denk ik, mensen niet meer te overtuigen. Daarover is al zoveel geschreven en inmiddels hebben we zelfs een minister die dit thema onder zijn hoede neemt. Ook in Renkum willen we onze steen bijdragen. Het doel is dat we in 2040 als gemeente energieneutraal zijn. Dat kan een gemeente nooit alleen. Dat moet samen met inwoners en bedrijven.
Het is heel mooi te zien hoe mensen in onze gemeente daarmee aan de slag gaan. Een van de eerste initiatieven was het Heveadorp Energie Initiatief. Onder het motto 'samen energiezuinig' onderzoeken deskundige vrijwilligers woningen op isolatiemogelijkheden en zonnepanelen. Veel mensen hebben daar al gebruik van gemaakt en het initiatief biedt desgevraagd ook buiten Heveadorp adviezen (heveadorp-energie@xs4all.nl). Dit initiatief is ook te vinden bij het Energieloket Midden Gelderland (www.elmg.nl), waarin allerlei voorbeelden van energiebesparing worden vermeld en waar men ook vragen kan stellen (via de site of telefonisch). Recent is door het Energieloket het project Winst uit je Woning naar Renkum gehaald. Alle woningeigenaren hebben daar in oktober een brief over gehad. Op 7 november was de informatieavond en het zat stampvol. Er hebben zich op dit moment al meer dan 450 huishoudens aangemeld om de situatie bij hen thuis te onderzoeken, zodat men goed geinformeerd een keuze kan maken over isolatie of zonnepanelen. Aanmelden (vrijblijvend) kan nog tot eind van het jaar, via het Energieloket.

Er zijn ook VVE's in onze gemeente met goede energieplannen. Recent is daar provinciaal een speciaal informatiepunt voor opgezet: www.vve-energieloket.nl. Men verzorgt ook informatieavonden. De ODRA onderzoekt ondertussen bedrijven in onze gemeente. Nu zijn bijvoorbeeld de zwembaden aan de beurt. Het nieuwe Doelum voldoet natuurlijk aan alle eisen, maar ook het zwembad in Oosterbeek gaat aan de gang met ledverlichting en andere bespaarmaatregelen.

De gemeente zelf heeft vorig jaar het certificaat van de CO2-prestatieladder behaald. Dat betekent dat alle verbruik van de gemeente zelf nauwkeurig in kaart is gebracht en dat de gemeente zich verplicht ieder jaar concrete bespaarmaatregelen te nemen. Een extern onafhankelijk instituut controleert of deze doelen behaald worden, en pas dan wordt het certificaat weer verlengd. We hebben net de toetsing weer gehad. Afgelopen jaar zijn er electrische auto's aangeschaft, laadpalen geplaatst en zijn de auto's voor de buitendienst op eco-diesel gaan rijden. Niet een einddoel, maar wel een beetje beter. Vanaf 2018 gaat de gemeente groene stroom inkopen, die in Nederland – en bij voorkeur in de regio - wordt opgewekt. De aanbesteding voor onze openbare verlichting op led loopt op dit moment en de plannen voor verduurzaming van de gemeentegebouwen liggen al klaar.

Energiebesparen in Renkum, dat is niet alleen een plan op papier! Heel veel mensen doen mee. We hebben vooroplopers in 0-op-de-meterwoningen, we hebben uitvinders die puzzelen op een watercentrale in de Rijn (ook de groep uit Heveadorp!), we hebben bedrijven die samen besparingsmogelijkheden onderzoeken (op Schaapsdrift) en talloze mensen die met hun woning stappen zetten. Samen komen we er zeker!

Meer berichten