John Bartels
John Bartels (Foto: Frank Kuijpers)
Podium voor de Politiek

Papiermuseum

Onder het mom van gebrek aan geld besloot de gemeenteraad om het subsidiebedrag voor inwonersinitiatieven af te bouwen en met ingang van 2019 af te schaffen. De fracties, behalve de PRD en RZS, hadden daar jaarlijks geen 20.000 euro meer voor over. Vreemd, omdat men de mond vol heeft over het promoten van activiteiten door en voor inwoners. Zo kun je makkelijk wat roepen.

Het is nog eigenaardiger als je ziet hoe de meeste raadsfracties met het grootste gemak tonnen aan extra geld uitgeven aan de gemeentelijke organisatie. Wij wijzen onder andere op het vertrekarrangement van 400.000 euro. Ambtenaren konden zogezegd eerder met pensioen, terwijl het rijksbeleid mensen juist laat doorwerken.

De PRD staat alleen

In de officiële beleidsstukken lees je bijvoorbeeld dat het gemeentebestuur een papiermuseum belangrijk vindt. Al jaren willen de voorstanders het voormalig kloostergebouw in Renkum kopen en als een modern museum inrichten. Een mooie plek in verband met de afstand voor rondleidingen bij Parenco. Dan via het pontje naar het Smalspoormuseum (steenovenverleden), dat pal aan de overzijde aan de Rijn ligt. Alles is lopend te doen, geen touringcars dwars door het dorp en horeca vlakbij.

Maar nee, het college ziet het liefst sloop van het kloostergebouw en daar grondgebonden woningen verschijnen. De raad zwijgt en doet al jaren geen moeite het college aan de afspraak te houden om te zoeken naar een locatie voor het museum. De PRD staat alleen.

Gelukkig komen de verkiezingen eraan. Mogen wij jouw naam op het stembiljet zetten? Mocht je nu geen tijd kunnen vrijmaken, maar wellicht over twee of drie jaar, dan kan dat ook een overweging zijn om je naam op de lijst te laten zetten. In raadscommissies en dergelijke mogen uitsluitend mensen zitting hebben die op de lijst van de verkiezingen hebben gestaan. We hopen, dat je actief of passief mee wilt doen. De Partij Renkumse Dorpen komt in ieder geval wel voor de inwoners en de dorpen op!

Vriendelijke groet, namens de PRD,

John Bartels, info@partijrenkumsedorpen.nl

Meer berichten