Hanneke Mijnhart en Marlies de Groot zijn het afgelopen jaar druk in de week geweest met het maken van een rapport over mantelzorg in de gemeente Renkum. (foto: Marnix ten Brinke)
Hanneke Mijnhart en Marlies de Groot zijn het afgelopen jaar druk in de week geweest met het maken van een rapport over mantelzorg in de gemeente Renkum. (foto: Marnix ten Brinke) (Foto: Marnix ten Brinke)

'Het is nu tijd voor de mantelzorger'

OOSTERBEEK - Ruim een jaar hebben Hanneke Mijnhart en Marlies de Groot aan het eindrapport RTA (RaadsThema Agendagroep) Mantelzorg gewerkt, maar nu is het (bijna) af. "We hebben dit rapport gemaakt omdat de gemeenteraad zelf meer over het onderwerp wilde weten", vertelt De Groot. "Wat leeft er bij inwoners? Sluit het gemeentelijk beleid hier goed op aan? Wat gaat er goed en wat zou er beter kunnen? Met deze vragen zijn we aan de slag gegaan."

Door Marnix ten Brinke

Het is een dik rapport geworden. "We hebben met heel veel mensen gesproken", zegt Mijnhart. "Met mantelzorgers natuurlijk, maar ook met organisaties en instellingen die met mantelzorg te maken hebben. We wilden 'uit het gemeentehuis' en in de praktijk zien en horen hoe het gaat."
Het beeld dat uit het rapport naar voren komt is wisselend. Van positieve tot toch ook wel wat negatieve geluiden. "Mantelzorgers staan nog niet op het netvlies van de gemeente, terwijl uit cijfers blijkt dat ongeveer één op de drie volwassenen mantelzorger is". aldus De Groot. "Als mantelzorger beschouw je jezelf niet als iemand die zelf hulp of ondersteuning nodig heeft. Toch kan je met veel vragen zitten Je kan na verloop van tijd zelf ondersteuning nodig hebben."
Daarom zijn er een zestal aanbevelingen in het rapport opgenomen. "Wat duidelijk naar voren komt is dat de informatievoorziening voor mantelzorgers beter kan", vindt Mijnhart. "Er is behoefte aan informatie over procedures, voorzieningen, vervangende zorg en de eigen bijdrage. Daarnaast is het van belang om naast de zorgvrager, de mantelzorger meer te betrekken bij gesprekken over ondersteuning. Een ander punt heeft betrekking op de verschillende soorten mantelzorgers die er zijn. Mantelzorgers waarvan de partner ziek is, zijn vaak wel in beeld. Maar je hebt ook kinderen die mantelzorger zijn of mantelzorgers die aan de andere kant van het land wonen en toch vaak langs moeten komen. Deze groepen zouden eigenlijk op een andere manier moeten worden aangesproken."
Mantelzorgers hebben ook behoefte aan contact met anderen die in dezelfde situatie verkeren. Nu zijn er al verschillende instanties die hierin een rol spelen, zoals de huisarts, de wijkverpleging, de kerk of een vereniging. De gemeente zou meer kunnen gaan samenwerken met deze organisaties.
Wat er met het rapport gaat gebeuren ligt aan de gemeenteraad. "Het komt 5 februari op de agenda. Mogelijk dat er één of meerdere moties worden ingediend om in het beleid ook daadwerkelijk wat te veranderen. Wat ons betreft is het nu in ieder geval tijd voor de mantelzorger!"

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden