Luchtmetingen in de directe leefomgeving van Parenco maken beter inzichtelijk wat de eventuele blootstellings- en gezondheidsrisico's voor omwonenden zijn.
Luchtmetingen in de directe leefomgeving van Parenco maken beter inzichtelijk wat de eventuele blootstellings- en gezondheidsrisico's voor omwonenden zijn.

Luchtmetingen in leefomgeving Renkum

RENKUM - Papierfabriek Parenco in Renkum heeft in de zomer van 2016 het productieproces uitgebreid door papierlijn 2 (PM2) na enige jaren stilstand weer in gebruik te nemen. Sinds deze verandering zijn er door de bewoners van Renkum onder andere geurklachten gemeld bij het omgevingsloket van de Provincie Gelderland.

Uit gesprekken met de Belangengroep Omwonenden Parenco blijkt dat het beeld uit de emissiemetingen en de gezondheidskundige beoordeling van de uitstoot van de PM2 niet overeenkomt met wat bewoners in hun leefomgeving ervaren. Zij melden gezondheidsklachten en geurhinder gekoppeld aan wind in de richting van hun woningen.

Op verzoek van de gemeente Renkum en de provincie Gelderland heeft de GGD Gelderland-Midden een opzet voor een blootstellingsonderzoek in de leefomgeving uitgewerkt. Het blootstellingsonderzoek wordt uitgevoerd als aanvulling op de in 2017 uitgevoerde chemische analyses van luchtmonsters aan enkele bronnen van Parenco. Luchtmetingen in de directe leefomgeving maken beter inzichtelijk wat de eventuele blootstellings- en gezondheidsrisico's voor omwonenden zijn. Door inzet van de bewoners bij de luchtmetingen wordt hun betrokkenheid bij het onderzoek vergroot en worden metingen uitgevoerd op momenten dat er sprake is van (ernstige) hinder (worst-case benadering). De analyseresultaten kunnen dan gerelateerd worden aan die hinder. Op drie adressen in Renkum worden tweemaal kortdurende, actieve luchtmetingen uitgevoerd. Gekozen is voor monsterpunten waar tot nu toe veel hinder is ondervonden. Naast deze kortdurende metingen worden ook langer durende metingen verricht. Drie op dezelfde adressen als de actieve metingen, twee elders. Er wordt in de omgeving ook een controlemeting uitgevoerd. Deze langdurige metingen geven meer inzicht in de gemiddelde luchtconcentraties van stoffen. De geselecteerde bewoners worden geïnstrueerd over de meting en voorzien van monsternamemateriaal. Zij bepalen zelf op welke twee momenten de meting start aan de hand van de ervaren geurhinder en daarbij vullen zij een rapportageformulier in. Monsternamematerialen worden veilig gesteld en voor analyse naar het lab gestuurd. Doorlooptijd van het onderzoek omvat de periode februari tot en met april. Het onderzoek wordt door GGD Gelderland-Midden en de ODRA uitgevoerd. De kosten van dit onderzoek worden betaald door de gemeente Renkum en provincie Gelderland . Inwoners van (de gemeente) Renkum kunnen overlast in hun leefomgeving melden via het provincieloket, via http://milieuklacht.gelderland.nl/Aankondigingen.aspx

Meer berichten