Coalitieakkoord 'Zes dorpen, Eén Renkum'

RENKUM - GroenLinks heeft de afgelopen weken met D66, VVD en PvdA verder onderhandeld over een mogelijk coalitieakkoord. Deze onderhandelingen hebben geleid tot een principe akkoord met de titel 'Zes dorpen, Eén Renkum'. Het coalitieakkoord wordt woensdag 23 mei openbaar gemaakt via www.renkum.nl en woensdag 30 mei geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering.

Charlotte de Roo, woordvoerder voor de coalitie: "De coalitie wil doorgaan op de ingeslagen weg van participatie. Dit betekent niet boven, maar naast de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties staan. Er wordt dorpsgericht gewerkt met maatwerk voor ieder dorp."

Door de extra taken, die zijn overgenomen van de overheid ( sociaal beleid, zorg, omgevingsvisie), staat de gemeente voor grote financiële uitdagingen. "Daarnaast wordt het achterstallig onderhoud van wegen, fietspaden en groen aangepakt. Ook wil de coalitie investeren in klimaatbeleid, veiligheid, landgoederen, online dienstverlening, privacy, ombudsfunctie en recreatie en toerisme." De coalitie wil ook investeren in de gemeentelijke organisatie, zodat zij in staat is al deze taken samen met de inwoners op te pakken.

Meer berichten