Pastoor Henri ten Have leest de pauselijke oorkonde voor aan Christien Maassen, in het midden Albert Schrasser
Pastoor Henri ten Have leest de pauselijke oorkonde voor aan Christien Maassen, in het midden Albert Schrasser (Foto: Hans Zweers)

Onderscheiding van de Paus verrast Christien Maassen

Christien Maassen en haar man Frans waren verrast en ontroerd. Hun kinderen, schoon- en kleinkinderen namen hen zondag 25 november mee naar de katholieke kerk van Renkum. Aan het eind van de viering bleek, waarom. Uit handen van pastoor Henri ten Have ontving Christien Maassen (85) een pauselijke onderscheiding wegens haar bijzondere verdiensten voor de St. Josephkerk in Heelsum. Alle 57 bestaansjaren van deze kerk die 1 juli dicht ging, heeft mevrouw Maassen zich voor de geloofsgemeenschap ingezet.

HEELSUM - Onkundig van wat haar te wachten stond,vroeg Albert Schrasser, voorzitter van de locatieraad Renkum-Heelsum, haar naar voren te komen voor ‘een zeer bijzondere gebeurtenis’. Albert zei dat er nog veel vrijwilligers in Renkum en Heelsum actief zijn om de kerk te ondersteunen, maar dat Christien Maassen met haar 57 actieve jaren de kroon spant. Hij somde de lange lijst van activiteiten op, die zij voor de kerk en geloofsgemeenschap Heelsum heeft verricht: van koffieschenkster, schoonmaakster, secretariaatsmedewerker en vervoerder (samen met haar man Frans bracht zij medeparochianen met de auto naar de kerk) tot het lidmaatschap van Caritas en het parochiebestuur. Zij bereidde vieringen voor, verzorgde de lezingen en ging voor in woord- en communiediensten, 20 jaar lang.

Albert Schrasser zei dat ‘de geloofsgemeenschap vond deze geweldige lijst van activiteiten onder de aandacht van niemand minder dan de Paus te moeten brengen’. Pastoor Henri ten Have las de oorkonde voor, waarmee Paus Franciscus op grond van de ‘uitstekende werken en bijzondere verdiensten’ op 8 september de onderscheiding Pro Ecclesia en Pontifice (voor kerk en samenleving) aan Christien Maassen heeft toegekend. De pastoor speldde haar het gouden ereteken op aan het lint in de pauselijke kleuren. De gedecoreerde onderging alle eerbetoon stil aangedaan en blij verrast. Mevrouw Maassen is behalve door haar werk voor de kerk ook in Renkum en Heelsum bekend, omdat zij lerares is geweest aan scholen voor basis- en beroepsonderwijs.

Pastoor Henri ten Have wees naar de jongens Angelino (8) en Mansoer (10), die voor het eerst misdienaar waren. “Jullie hebben nog heel lang te gaan voordat je ook 57 jaar actief bent voor de kerk!” Christien en Frans Maassen werden door medegelovigen uitbundig gefeliciteerd onder het genot van door hun kinderen gebakken cake.

Meer berichten