Smurfit Kappa wil overlast Parenco spoedig oplossen

Renkum - Burgemeester Agnes Schaap en gedeputeerde van de Provincie Gelderland, Conny Bieze hebben onlangs een bezoek gebracht aan de papierfabriek om te praten over de overlast die veel bewoners in Renkum ervaren. "We hebben het in dit gesprek uitsluitend gehad over de klachten die betrekking hadden op geur", vertelt de burgemeester. "Deze klachten komen het meest voor. Ik heb de indruk gekregen fat Smurfit Kappa de klachten zeer serieus neemt en ook op korte termijn wil investeren om deze klachten naar een minimum te brengen."
Het bedrijf heeft ook een soortgelijk bedrijf in Roermond, welke nog dichter tegen een woonwijk aanligt. "Daar is de overlast veel minder en komen de klachten die men in Renkum ervaart niet voor. Doel is om bij de voorkant van het proces in te grijpen. Door al bij het maken van het papier actie te ondernemen.
"Bij het maken van pulp kan dit in een gesloten bak. Daar komt dan bacteriegroei voor zonder zuurstof en dat geeft een bepaalde geur. Bij een open bak ontstaat die specifieke geur die wordt veroorzaakt door bacteriën niet", aldus wethouder Joa Maouche.
Met de burgemeester en gedeputeerde is afgesproken dat er regelmatig een gesprek gaat plaatsvinden om te bezien of de investeringen van het bedrijf ook leiden tot klachtenvermindering. Komend voorjaar vindt het volgende gesprek plaats. Smurfit Kappa gaat ook zelf actief bewoners betrekken en informeren bij het aanpakken van de overlast.

Meer berichten