Sociaal Domein

Oosterbeek - Sinds 2015 heeft de gemeente Renkum een groot aantal (zorg)taken overgenomen van het Rijk. Nu, drie jaar later, is geëvalueerd hoe deze omslag is geland in de gemeente bij politiek en bewoners. "Sommige taken zijn uitgebreid, andere taken, zoals de Jeugdwet, waren echt nieuw voor ons", vertelt wethouder Marinka Mulder (PvdA). "We wilden na drie jaar het beleid graag evalueren om te zien of we wel de goede dingen doen en of we die dingen vervolgens ook goed doen."
Het Verwey-Jonker Instituut heeft vier maanden lang een onderzoek gehouden en gesproken met medewerkers van de gemeente, inwoners en partners van de gemeente zoals Renkum voor Elkaar. In het zojuist verschenen rapport staan negen aanbevelingen. "Wat duidelijk naar voren kwam was dat we beter moeten gaan samenwerken met onze partners", aldus de wethouder. "We moeten duidelijker krijgen wat we van elkaar verwachten en ook de rol van de gemeente moet duidelijk worden. Nu gebeurt het nog regelmatig dat de gemeente taken overneemt die eigenlijk door een ander gedaan kunnen worden. Daarnaast moeten we ook onze inwoners beter leren kennen. De inwoners moet echt centraal worden gesteld."
De komende tijd worden ontwikkelagenda's opgesteld om het beleid te verbeteren. Daarnaast ligt er ook een grote financiële uitdaging, zeker bij de jeugdzorg. "Geld is zeker niet alleen een probleem in Renkum, maar ook bij andere gemeentes. Het zou zeker helpen wanneer wij vanuit het Rijk meer geld zouden krijgen voor het uitvoeren van onze taken. Want deze taken moeten hoe dan ook uitgevoerd worden."

Meer berichten