Foto:

Nieuw bestuur huurdersvereniging

De Renkumse Huurdersvereniging (RHV) heeft weer een bestuur. Meer dan honderd huurders van woningcorporatie Vivare waren naar de raadszaal van het gemeentehuis gekomen om in gesprek te gaan over een herstart van de activiteiten en de keuze van een bestuur. De avond stond bol van kritiek op de woningcorporatie.

RENKUM - Aan de vergadering ging een roerige tijd vooraf. Een jaar geleden vertrok het oude bestuur na een hooglopende ruzie met Vivare. De woningcorporatie had het vertrouwen in het bestuur opgezegd en de financiering van de huurdersvereniging stopgezet.

Huurdersvereniging onmisbaar

Een groep van vijf huurders stond vervolgens op om te onderzoeken of hernieuwde samenwerking met Vivare en de gemeente Renkum kansrijk is. "Een goede huurdersvereniging is onmisbaar," verwoordde Jos van der Schot de motivatie van de initiatiefnemers om als nieuw bestuurder aan de slag te gaan. "Er gebeurt zo veel op de woningmarkt en in de leefomgeving. Als de huurders geen stem krijgen in die ontwikkelingen zullen zij de rekening betalen. Om de huurders te kunnen vertegenwoordigen zullen we actief op zoek gaan naar wat er leeft onder de huurders."

Eerste stap daarin was dat voor deze algemene ledenvergadering ook huurders werden uitgenodigd die geen lid waren van de huurdersvereniging. Bij aanmelding voor de vergadering konden mensen direct aangeven waar ze zich zorgen over maakte. Aan de hand van foto's van woningen van Vivare bracht Van der Schot een aantal van deze vraagstukken in beeld: verouderde woningen, slechte doorstroming en lange wachttijden voor starters, achterstallig onderhoud en volstrekte onbereikbaarheid en gebrek aan service van Vivare. Het maakte veel onvrede los bij de aanwezige huurders, die zich door de verhuurder niet gehoord voelden.

Directeur Eric Angenent van Vivare was aanwezig en reageerde op de vaak felle aanvallen. Hij erkende dat er dingen mis gingen, maar verwees voor de oorzaak daarvan naar Den Haag: "Een groot deel van de huren die u aan ons betaalt, moeten wij als verhuurdersbijdrage inleveren. We hebben daarom moeten bezuinigen." Het overtuigde de aanwezigen niet. Wel kwam Angenent met enkele toezeggingen: "We zijn de laatste jaren minder aanwezig in de wijken en dat gaan we verbeteren."

De avond eindigde met een formele bestuursverkiezing. De animo voor het bestuur bleek hoog. Van der Schot: "Zo'n vijftien huurders gaven aan verantwoordelijkheid te willen nemen voor de 'nieuwe' huurdersvereniging. We konden negen bestuursleden aandragen en weten ons verder gesteund door een actieve schil van huurders die op een of andere manier bij willen dragen aan het functioneren ervan."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden