Foto:

Titus Brandsma voordracht in Renkum

RENKUM - Op zaterdag 27 juli wordt in de bedevaartskerk OLV ten Hemelopneming aan de Dorpsstraat 1 in Renkum een bijzonder programma aangeboden ter ere van de gedachtenisdag van de zalige pater Titus Brandsma. Drie leden van de Karmel verzorgen een middagprogramma.

Voorafgaand aan het programma wordt om 13.30 uur de rozenkrans bij Onze Lieve Vrouw van Renkum gebeden. Daarna start het officiële programma om 14.00 uur met een eucharistieviering in de kerk, met ter afsluiting gebeden van Titus Brandsma en om 15.00 uur het gebed van de Goddelijke barmhartigheid. Celebrant is pater B. Halma, Karmeliet uit Nijmegen.

Arnold Roozendaal en Marianne van Waterschoot, beiden lid van de Gemeenschap van Geassocieerden van de Karmel, nemen de aanwezigen na de pauze in de pastorie rond 15.30 uur, mee in het spoor van Titus Brandsma. Deze bijzondere, veelzijdige Karmeliet verzette zich tijdens de Tweede Wereldoorlog als mensen niet tot hun recht kwamen en geschonden werden in hun waardigheid. Iets dat in de huidige tijd nog steeds navolging krijgt.

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd als entree (richtprijs 5 euro) .

Meer berichten