Hoogfeest

RENKUM - Het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming wordt op donderdag 15 augustus in de kerk OLV ten Hemelopneming Dorpsstraat 1 feestelijk gevierd. De plechtige Eucharistieviering begint om 19.00 uur, met aansluitend een bijzondere lichtprocessie met kaarsen (onder gezang van liederen) door het park Rosarium Mariae. Celebrant is hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, Mgr. drs. H.W. Woorts. Na afloop is er in de pastorie gelegenheid voor ontmoeting. Vooraf om 18.30 uur wordt de rozenkrans gebeden.

Meer berichten