Foto:

Thee met Thema met Alexander Rinnooy Kan

OOSTERBEEK - Op zondag 29 september is de Thee met Thema van 16.00 tot 17.30 uur (inloop met thee/koffie vanaf 15.30 uur) met Alexander Rinnooy Kan, in de Vredebergkerk aan de Van Toulon van der Koogweg 3 in Oosterbeek. "In de korte tijd die wij op aarde doorbrengen wordt er veel van ons verwacht. En zelfs in dit veilige land, in dit beschermde deel van de wereld waar allerlei vormen van kwaadaardigheid ons bespaard blijven, zijn er nog momenten te over dat zich een vork in de weg aftekent en dat we moeten kiezen."

Het ontwikkelen en overdragen van kennis heeft Alexander Rinnooy Kan (1949) van jongs af aan als ideaal voor ogen gestaan. Zijn jongste boek 'Bordjes duiken' is een zoektocht naar wat de jaren in de wereld van de wetenschap, het bedrijfsleven, de politiek en de cultuur hem hebben opgeleverd. Geen afstandelijke analyse, maar een openhartig persoonlijk verslag. Rinnooy Kan was onder meer rector magnificus in Rotterdam, voorzitter van VNO-NCW en de SER en lid van de Raad van Bestuur van ING. Nu is hij hoogleraar aan de UvA. Hij was tot 2019 Eerste Kamerlid voor D66.

Er zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Leo van Weele via l.vanweele@xs4all.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden