Foto:

Jaarlijkse Gelderse bedevaart

RENKUM - Op zondag 20 oktober vindt in het Mariabedevaartsoord aan de Dorpsstraat 1 in Renkum de jaarlijkse Gelderse bedevaart plaats ter ere van Maria van Renkum, de Vrouwe van Gelderland. Het programma begint om 14.00 uur met de bloemenprocessie en het rozenkransgebed. Om 14.30 uur is de feestelijke eucharistieviering met muzikale begeleiding door leden van het Arnhems Kevelaerkoor onder leiding van dirigente Monique Verhoeven. Organist is Ton Nagel van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. Hoofdcelebrant is pastoor drs. Tuan T. Nguyen van de R.K. Parochie Sint Eusebius in Arnhem. Vervolgens vindt om 15.45 uur lof en aanbidding plaats van het Allerheiligste Sacrament. Vanaf circa 16.15 uur is er in de pastorie gelegenheid voor ontmoeting. Kinderen kunnen meelopen in de bloemenprocessie. Ze dienen dan uiterlijk om 13.45 uur in de kerk aanwezig te zijn. Er zal om een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Vervoer op eigen gelegenheid. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen via 0317-312321.

Meer berichten