Foto:

Gunfactor

Jaren geleden volgde ik met een aantal gemeenteleden een cursus, 'Gunnend geloven' geheten. Het ging er in de cursus om hoe je als christelijke gemeente in onze tijd wervend, 'gunnend' kunt zijn. Hoe je het evangelie aan de man en aan de vrouw kunt brengen.

Ik heb veel van de cursus geleerd. Zo moesten we bijvoorbeeld opschrijven waarin wij als christenen voor het oog verschilden van andere mensen bij ons in de straat. Dat viel mij niet mee….

Iets wat niet aan de orde kwam, maar waar ik tegenwoordig veel over nadenk, is het imago van de kerk. Dat imago wordt nogal eens bepaald door de misbruikschandalen. Of door het feit dat de kerk nogal eens de oren liet hangen naar de machthebbers en zich door hen liet gebruiken. Of door het feit dat de kerk de wetenschap nogal eens tegenhield of zelfs tegenwerkte.

Dat gun ik iedereen

Dan kun je het als gemeente of als christen persoonlijk nog zo goed doen (als je dat zo zeggen mag), maar tegen een dergelijk imago kun je niet op. Zeker niet als dat ook nog eens op feiten is gebaseerd en die feiten door de media breed worden uitgemeten.

Toch weet ik uit ervaring, dat er in en door de kerk heel veel goede dingen gebeuren. Ik weet, dat daar een heleboel fijne mensen rondlopen. En ik weet, dat daar een verhaal wordt verteld waar je mee leven en waar je op een bepaald moment ook mee sterven kunt.

Dat gun ik eigenlijk iedereen wel.

Namens de kerken

in de gemeente Renkum:

ds.W.J.J. Koelewijn

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden