Foto: Gien Koopmans (rechts) overhandigde de 300 handtekeningen aan burgemeester Agnes Schaap. In het midden Marion Man, communicatieadviseur gemeente Renkum.Foto: gertbudding.nl
Foto: Gien Koopmans (rechts) overhandigde de 300 handtekeningen aan burgemeester Agnes Schaap. In het midden Marion Man, communicatieadviseur gemeente Renkum.Foto: gertbudding.nl (Foto: )

Handtekeningenactie uitzicht Bato’s park

College tekende overeenkomst met eigenaar over inrichting.

Het Buurtinitiatief Geelkerkenkamp heeft een petitie met 300 handtekeningen aan burgemeester Agnes Schaap overhandigd om het landschap aan de Benedendorpsweg en Toulon van de Koogweg, aan de voet van Bato’s park, te herstellen. Het stoort de omwonenden dat het uitzicht door een opgeworpen aarden wal en driedubbele hekken wordt ontnomen en er nog geen actie is ondernomen. Het college en de eigenaar Sytse Geertsma hadden een overeenkomst getekend.

Door Gert Budding

OOSTERBEEK - Vorige week overhandigde Gien Koopmans namens het Buurtinitiatief de handtekeningen. “Driehonderd bewoners hebben de petitie ondertekend en teruggestuurd. We hadden er 350 verstuurd, maar in mijn beleving zijn er in de directe omgeving veel meer mensen die zich storen aan de belemmering van het landschap”, vertelt zij. “Het aantal ondertekende en teruggezonden formulieren geeft aan dat er onvrede en zorg is over de ontwikkeling van het landschap.

Wij dringen bij het college erop aan om dit mooie landschap te herstellen en de eigenaar van het agrarische terrein zich aan de belofte te houden die hij op 4 april 2017 in een overvolle raadszaal in het gemeentehuis heeft gedaan. Het college is eerder met de eigenaar overeengekomen dat de terreininrichting zal plaatsvinden volgens de uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan”, zegt Gien Koopmans. “En dat het doel om landschapsversterkende maatregelen te treffen geen geweld zal worden aangedaan. De opgeworpen wal en de drie hekken horen niet thuis in het landschap. Ze versterken het landschap niet, ze vormen juist een aantasting van dit unieke cultuurhistorische landschap.” De ondertekenaars willen dat de hekken worden verwijderd, het herstel van het maaiveld aan de Geelkerkenkamp en het Ploegse pad: door de eigenaar aangelegde wal wordt verwijderd omdat die samen met een één meter hoge haag het uitzicht belemmerd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden