Beeld van een eerdere lichtprocessie in het Mariapark, bij de viering van Maria ten Hemelopneming in 2016.
Beeld van een eerdere lichtprocessie in het Mariapark, bij de viering van Maria ten Hemelopneming in 2016. Geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum parochie z. Titus Brandsma

Lichtprocessie in Mariapark Renkum

Overig Deel je nieuws

RENKUM Maandagavond 15 augustus is het Mariapark naast de R-K kerk van Renkum de plaats van een bijzonder schouwspel. Kerkgangers lopen dan in een processie met een brandende kaars achter het beeld van Maria van Renkum. Het is de feestdag van Maria ten Hemelopneming en de kerk aan de Dorpsstraat 1 in Renkum draagt de naam van dit feest. 

Om 19.00 uur begint in de kerk een eucharistiering, waarin mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van Utrecht, voorgaat. Hij is in het bijzonder verantwoordelijk voor de bedevaarten. Bij de viering in het bedevaartsoord Maria van Renkum wordt hij bijgestaan door priester Erik Rozeman en pater Frans Bomers. 

De lichtprocessie door het Mariapark begint rond 20.00 uur, ongeveer een uur voor zonsondergang. In het Mariapark staan 20 iconen, die in beelden spreken over het leven van Jezus en Maria. Na afloop is er een ontmoeting met koffie/thee in de pastorie of bij goed weer ook op het kerkplein. De viering en processie staan niet alleen open voor katholieken, maar ook voor ieder ander die wil deelnemen.

advertentie
advertentie