Wim Koenders gehuldigd voor 60 jaar RVW-lidmaatschap


<p>RVW-voorzitter Dick van Deest overhandigt de gouden RVW speld, voor 60 jaar trouw lidmaatschap, en bloemen aan de verraste jubilaris Wim Koenders en zijn vrouw Riet.</p>

RVW-voorzitter Dick van Deest overhandigt de gouden RVW speld, voor 60 jaar trouw lidmaatschap, en bloemen aan de verraste jubilaris Wim Koenders en zijn vrouw Riet.

(Foto: RVW)

Wim Koenders gehuldigd voor 60 jaar RVW-lidmaatschap

  Sport

Het in 1930 opgerichte RVW had dit jaar het 90-jarig bestaan groots willen vieren. Ook dit heuglijke feit kon door de Corona-pandemie echter geen doorgang vinden, maar onder het motto: ‘wat in het vat zit verzuurt niet’, staan de bijbehorende festiviteiten nu gepland in 2021. Dat betekende echter niet, dat de leden die dit jaar jubileerden door voorzitter Dick van Deest werden vergeten. Zij kregen het bijbehorend speldje en een bloemenhulde, Corona-proof en in huislijke kring overhandigd.

door Dick Martens

RENKUM - Ook bij RVW is het grootste bezit van de jubilerende vereniging haar trouwe leden. Ondanks Corona was het bestuur dan ook unaniem van mening dat niet aan die categorie trouwe en jubilerende leden voorbij gegaan kon worden. Zo werd Wim Koenders thuis ‘overvallen’ door voorzitter van Deest en vice-voorzitter/secretaris Richard Veldt. Van Deest sprak zijn bewondering uit voor de veelzijdige inzet van jubilaris Koenders, inmiddels 73 jaar, gedurende zijn 60 jarige lidmaatschap van RVW. Vanaf 1 juli 1960 is Wim onafgebroken en nu dus al ruim 60 jaar een meer dan actief lid. ,,Natuurlijk eerst als speler. Jammer was het dat je het eerste net niet gehaald hebt”, aldus van Deest. ,,Maar je bleef je inzetten voor onze club. Niet alleen als jeugdleider van je beide zoons Igor en Helmut, maar ook als bestuurslid stak je menig vrij uurtje in onze club. Jij zorgde er als penningmeester voor dat RVW gezond werd gehouden.” Tijdens de bestuursperiode van Koenders werden onder andere het huidige clubhuis gerealiseerd en werd als lid van het jeugdbestuur vervolgens het fundament onder een sterke jeugdafdeling gelegd. Zelfs toen de jaren al gingen tellen was Koenders nog actief als lid van de schoonmaakploeg.

‘RVW zit in mijn genen’

,,RVW zit bij mij, maar ook bij mijn vrouw Riet in de genen”, aldus de verraste jubilaris. Genen waarvan RVW tot op de dag van vandaag de vruchten plukt. De fraaie gouden speld voor het 60-jarig lidmaatschap en de bloemen waren dan ook een meer dan terechte waardering voor zowel de jubilaris en ook voor echtgenote Riet. ,,Erg leuk dat de club dat voor ons doet en ons op deze manier ook echt heeft verrast. Dat waarderen wij oprecht.” Met de belofte dat er tijdens de jubileumfeestavond van RVW op het 60-jarig lidmaatschap van Wim zeker nog geproost zal gaan worden, werd er afscheid genomen van het toch nog enigszins beduusde echtpaar.

Later op de dag bracht voorzitter van Deest nog bezoeken aan Niels Bisseling en Wendy Stoffers, die beiden 25 jaar lid van RVW zijn. Ook zij ontvingen een jubileum-speldje en bloemen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden