<p>Jaap Jochems (rechts) ondertekent, onder toeziend oog van TC-voorzitter Marco Verhagen (links) en penningmeester Jako van der Kolk, zijn nieuwe DKOD-contract.</p>

Jaap Jochems (rechts) ondertekent, onder toeziend oog van TC-voorzitter Marco Verhagen (links) en penningmeester Jako van der Kolk, zijn nieuwe DKOD-contract.

(Foto: Dick Martens)

Samenwerking is de nieuwe strategie van DKOD

  Sport

RENKUM – Op het kunstgrasveld van korfbalvereniging DKOD is de jeugd volop actief. Blij dat er ondanks de Corona-beperkingen toch nog lekker getraind mag worden. Het spelplezier van de junioren tovert ook een meer dan tevreden glimlach op de gezichten van Marco Verhagen, voorzitter van de Technische Commissie, penningmeester Jako van der Kolk en niet in de laatste plaats van oer-DKOD’er Jaap Jochems, de hoofdtrainer van de club. Ook omdat hij op het punt staat om een nieuwe verbintenis te gaan ondertekenen met ‘zijn’ club, want dat is een van de ‘goednieuwsberichten’ die de club een toekomstbeeld met perspectief geeft. Ook de samenwerking die DKOD is aangegaan met de buurverenigingen KV Wageningen en het Bennekomse DVO maakt onderdeel uit van de nieuwe strategie.

Door Dick Martens

Het eerste team blijft

Voor hoofdtrainer Jochems is in dat nieuwe proces een prominente rol weggelegd en dat is een toch wel verrassende wending in het carrièreverloop van de enthousiaste DKOD’er, die in eerste instantie te kennen had gegeven dit seizoen zijn trainersambitie elders meer vorm te gaan geven. ,,Vorig seizoen was ik nog speler-coach, maar dat ga ik niet meer doen. De focus gaat nu volledig op het trainerschap en de coaching. Ik wil mijzelf daarin verder ontwikkelen. Maar mijn DKOD-rol wordt nog wat breder, het behelst nu het hele ‘volwassenen-korfbal’, de goede doorstroming vanuit de jeugd, nauwere samenwerking met de TC, kennisoverdracht en het concreter maken van de samenwerking met KV Wageningen en DVO. De selectie blijft grotendeels in stand. Ook vanuit de A-junioren, die nu naar het tweede doorschuiven, kan ik een beroep doen op een drietal getalenteerde speelsters. Ik heb met hen al gesprekken gevoerd en zij willen ook extra gaan trainen en zo nodig ook bij het eerste team aanschuiven als dat nodig mocht zijn. Ook de gesprekken met KV Wageningen en DVO waren vruchtbaar, ze zijn weliswaar nog in de verkennende fase. Zij gaan nu eerst zelf selecteren en vervolgens kunnen en mogen wij spelers benaderen die bij hen buiten de selectie-boot vallen. Dat is een eerste stap richting samenwerking, het mooiste zou zijn, dat er nog meer kan worden gaan samengewerkt. Maar dat is aan de besturen en de TC’s. Ik ben in ieder geval nu al blij, dat er in ieder geval een eerste team is en blijft. Evenals dit seizoen de bedoeling was, zal dan alleen in de zaalcompetitie worden gespeeld.”

Identiteit nieuw leven inblazen 

,,We zijn wat dat betreft goed bezig met de vereniging, op alle fronten”, vult Marco Verhagen aan. ,,Er zijn allerlei initiatieven ontplooit om toch de identiteit van de vereniging nieuw leven in te blazen. We zien dat de aanwas bij de jeugd toeneemt en we zijn natuurlijk erg blij, dat het eerste team blijft, we ook een tweede gaan krijgen. Dat team gaat gevormd worden door het team dat afgelopen seizoen was en ook nog eens wordt aangevuld met een drietal oud-spelers van DKOD en een nieuweling. Maar ook niet onbelangrijk is, dat het midweek-team in stand blijft. Daar zag het lang niet naar uit, maar na een aantal vruchtbare gesprekken en toch ook weer wat nieuwe spelers gaan zij komend seizoen toch door.” Maar ook werd inmiddels met alle kinderen die de jeugdteams vormen al gesproken. ,,Die gesprekken waren positief en de meesten zullen ook komend seizoen actief blijven bij DKOD.”

Zorgen zijn weggenomen

Die zorgen, die er zeker waren, zijn daarmee goeddeels weggenomen. ,,Want zorgen waren er zeker”, legt Jako van der Kolk uit. ,,Vooral over de continuïteit. En dan met name van de eerste selectie, want die heeft ook voor de jeugd, voor de aantrekkingskracht en als uithangbord voor de vereniging, toch een belangrijke functie binnen een vereniging. We wisten dat dat lastig zou worden, maar daarom erg blij dat we nu zelfs een eerste en een tweede hebben en ook Jaap binnenboord hebben kunnen houden.”

‘De club is goed bezig’

Er werd door de club ook nog gebruik gemaakt van externe deskundigheid. ,,Dat was om de trainers en de coaches, toch vaak goedwillende ouders met niet altijd een korfbalachtergrond, naar een hoger niveau te brengen. Dat waren onder andere mensen van de Korfbalbond. Uiteindelijk is het dan onze taak dat het niet ‘een stukje papier’ is en blijft, maar dat het gevoeld en geleefd gaat worden. We hebben nu de droom, de visie en cultuurwaarde staan, die worden vertaald naar doelen en acties. Het is een fraai document geworden, waar we de nodige uren in hebben gestoken. Dat gaat in de komende ledenvergadering gepresenteerd worden. Dus de club is goed bezig.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden