John Bartels
John Bartels gertbudding.nl

Raadslid John Bartels: ‘Parenco verdient geen Tata Steel vergelijking’

2 april 2024 om 21:05 Overig

RENKUM Raadslid John Bartels is bitter gestemd over de negatieve reacties die neerdalen op papierfabriek Smurfit Kappa Parenco. “En als ‘Vijf Dorpen in ‘t Groen’ landelijk beweert dat de papierfabriek, het Tata Steel van de Veluwe is, vind ik dat zeer triest. Dat doet geen recht aan de inzet van Parenco en de werkelijkheid. En het optreden van Extinction Rebellion is laakbaar door scholieren te verleiden om deel te nemen aan de demonstratie in Renkum.”

John Bartels balt zijn vuisten. “Er is aangetoond dat Parenco geen kankerverwekkende stoffen uitstoot. Treurig, dat een fabriek dat graag een goede buur wil zijn, door de overheid tegengewerkt wordt. Overheden en inwoners, die alleen oog lijken te hebben voor negatieve kritiek. En natuurlijk ook in hoeverre het aantal klachten bepaald wordt door herhaalde aangiften van steeds dezelfde personen.”

Door Gert Budding

“Ik woon op zeer korte afstand van de papierfabriek, soms ruik ik een weeïge lucht, heb daar geen hinder van. Gelukkig zijn de trillingen van de fabriek voorbij. Ik heb meer hinder van autoverkeer over de N225. Ik heb begrip voor mensen die overlast ervaren, maar niets met personen die alleen maar kritiek hebben op SK Parenco of die sensatiebelust zijn”, zegt Bartels. De toon is gezet.

“De provincie Gelderland wil dat Parenco minder stikstof uitstoot, daarvoor moeten ketels aangepast. De oude vergunningen voor deze installaties passen niet meer binnen de huidige milieueisen. De fabriek wil zonder overheidssteun elf miljoen investeren in nieuwe stoomketels. Daardoor wordt de stikstof uitstoot met 30.000 kilo op jaarbasis verlaagd. Deze ketels kunnen in april al geplaatst. Maar de provincie weigert vooralsnog de vergunning.”

RIVM verrichtte in Renkum een gezondheidsonderzoek. “De conclusie was dat de aanwezigheid van gezondheidsproblemen, anders dan geurhinder en behorende gezondheidseffecten, niet zijn te relateren aan Smurfit Kappa Parenco. Dat lijkt me toch duidelijk.” Dan.

“Niet alles loopt nog goed en daar moet ook aan gewerkt worden. Het zou de gemeente Renkum sieren om de provincie te wijzen op de positieve kanten van SK Parenco en druk uit te oefenen om slagvaardiger op te treden. Hierdoor krijgt de fabriek ruimte om maatregelen te nemen, die natuur en milieu ten goede komen.”

De actiegroep Extinction Rebellion demonstreerde onlangs in Renkum met 80 personen om de papierfabriek te bewegen af te zien van het gebruik van grondwater.

“De groep echter kreeg vooraf van SK Parenco te horen, dat het juist het streven is om rivierwater te gebruiken. Toch meende deze actiegroep kracht te moeten bijzetten en enkele basisscholen probeerden te verleiden om deel te nemen aan de demonstratie. Ouders boos, excuus volgde. Actiegroepen, ook ‘Vijf Dorpen in ’t Groen’, moeten niet bij Parenco protesteren maar op het gemeentehuis en Provincie die de ontwikkeling blokkeert.”

“Het College verschuilt zich en trekt onvoldoende partij voor Parenco. Ze hangt achterover om te zien wat de provincie doet, wil projectontwikkelaars verplichten informatie te verstrekken over geurhinder. Geen woord over de goede bedoelingen van Parenco, de trainerende houding van de provincie en het belang van de papierfabriek voor de inwoners.”

Reactie wethouder Joa Maouche: “Er kan niet gezegd worden of en hoe eventuele stikstofreductie door Parenco ten goede kan komen aan de gemeente Renkum. Vrijgekomen stikstof komt pas beschikbaar in het kader van extern salderen als de partijen dat privaatrechtelijk regelen. Het moet bovendien gekoppeld zijn aan een concreet project. Vervolgens moet ook de Wnb-ruimte in de vergunning daarop worden aangepast. De provincie moet hiervoor de vergunning naar beneden bijstellen. Maatregelen die nu al toevallig getroffen zijn (zonder enig vastgelegd verband met het externe project) en zonder dat de vergunningsruimte naar beneden is aangepast, is latente ruimte en nu niet bruikbaar.”

De papierfabriek in Renkum
advertentie
advertentie