Goed georganiseerde burgers kunnen een bijdrage leveren aan de lokale veiligheid
Goed georganiseerde burgers kunnen een bijdrage leveren aan de lokale veiligheid BodyWorn by Utility via pixabay.com

Renkum krijgt een soort burgerwacht

7 oktober 2022 om 09:28 Overig Deel je nieuws

Op maandag 17 oktober om 20:00u in MFC Doelum is er een informatiebijeenkomst voor de start van de Burgerbeweging Veilig Renkum als inwonerinitiatief. Mensen die een bijdrage zouden willen leveren of vrijwilliger willen worden kunnen zich aanmelden via de website www.veiligrenkum.nl. De burgerbeweging vervangt niet de politie of de gemeente, maar wil in samenwerking met hen een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid in alle Renkumse dorpen.

Ondersteuning

De burgerbeweging wil naast de bestaande buurt whatsappgroepen functioneren en geselecteerde inwoners toerusten met een bepaalde basistraining zodat zij weten wat zij wel en niet kunnen doen in zekere situaties. “Het zou bijvoorbeeld in sommige gevallen kunnen helpen als mensen in een dorp eerst een kijkje gaan nemen bij een melding van een verdachte en niet gevaarlijke situatie. Wanneer er dan politie inzet nodig is, dan is de politie zoals gebruikelijk snel aanwezig. We zijn altijd gebaat bij extra ogen en oren. Hiervoor onderhouden we graag goed contact met die burgers. Ook bij bijvoorbeeld een vermissing kan een burgerwacht een rol spelen.” zegt Daniëlle Van der Meulen (Politie West Veluwe Vallei Zuid).  “In crisissituaties, maar ook bij voorlichting ter voorkoming van cyberhacking of cyberoplichting kunnen de vrijwilligers uit de dorpen mogelijk een bijdrage leveren.” vult Marloes Waaijenberg, veiligheidsadviseur van de gemeente Renkum, aan.

Vrijwilliger uitrusting en planning

De vrijwilligers krijgen, naast voorlichting door de politie, van een ondersteuningsstichting een basistraining, spullen en uitrusting die nodig zijn, zoals een portofoon. In navolging van andere gemeenten wordt nu vanuit het inwonerinitiatief een professionele infrastructuur opgezet, waarna geoefend kan worden voor specifieke situaties met de lokale politie. Naar verwachting zal eind 2022 de basis gereed zijn. Naast de inzet voor de veiligheid zal ook gezelligheid, ontmoeting, teamwork en sociale interactie voorop staan voor de deelnemende vrijwilligers. Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst (verplicht) kan via www.veiligrenkum.nl.

advertentie
advertentie