Ook de elektrisch aangedreven veerpont in Renkum dreigt te verdwijnen.
Ook de elektrisch aangedreven veerpont in Renkum dreigt te verdwijnen. gertbudding.nl

Veerponten dreigen te verdwijnen

1 februari 2023 om 12:16 Overig Tips van de redactie

RENKUM Er is onrust over het voortbestaan van de Gelderse veerponten. Eind dit jaar dreigt het provinciale Verenfonds in Gelderland leeg te geraken. Aanzienlijke tariefsverhoging en zelfs minder varen lijken geen afdoende oplossingen voor het pontverkeer.

Door Gert Budding

“De veren zijn belangrijke verbindingen om bij voorzieningen en scholen te komen”, zegt Eric Nijland, directeur Fietsplatform ANWB. “Maar ook om een recreatief of sportief rondje te fietsen. Ook zijn de oversteekplaatsen van betekenis voor de fijnmazigheid van het recreatieve netwerk. Bovendien hebben de ponten een hoge attractiewaarde met een typisch Nederlandse beleving.” Na een motie van John Bartels (FJB), die bijna ondersteund werd door alle fracties, kwam de Renkumse gemeenteraad woensdag bijeen en sprak niet alleen haar ongenoegen uit, maar is ook bevreesd voor het opdoeken van het pontveer. “Een dergelijke ontwikkeling is geen goede zaak voor de inwoners. Deze ontwikkeling staat haaks op de ambitie van Rijk, provincies en gemeenten om het fietsen en wandelen te bevorderen. Het ligt ook voor de hand, dat essentiële verbindingen ook in de routenetwerken voor wandelaars en fietsers zullen verdwijnen.”

Het college heeft toegezegd om namens het gemeentebestuur van Renkum aan de provincie Gelderland als bestuursorgaan en aan de vertegenwoordigde fracties in de staten schriftelijk duidelijk te maken, dat Renkum veerponten als basisvoorziening ziet en de provinciale overheid (mede)verantwoordelijkheid hoort te blijven dragen voor het in stand houden van veerverbindingen. Ook zal een afschrift ter ondersteuning worden verzonden naar alle Gelderse gemeenten.

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie