Afbeelding
Foto: Shutterstock

Alles wat u moet weten over de Arbowet

Partnercontent

Heeft u een eigen bedrijf? Dan bent u, net zoals alle andere werkgevers in Nederland, verplicht om ervoor te zorgen dat uw medewerkers in een gezonde en veilige omgeving werken. Maar wat houdt zo’n omgeving in? Dat vindt u in de Arbowet, de Arboregeling en het Arbobesluit. Het is daarom erg belangrijk om als werkgever op de hoogte te zijn van wat de Arbowet inhoudt.

Wat is de Arbowet?

De Arbowet is de afkorting van de Arbeidsomstandighedenwet. Door de Arbowet moeten werkgevers ervoor zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. In de wet staan verschillende regels voor werkgevers en hun werknemers waardoor de veiligheid en gezondheid gewaarborgd kan worden. Dit zijn echter geen concrete regels, maar algemene bepalingen.

Voor wie geldt de Arbowet?

De Arbowet geldt voor ieder bedrijf in Nederland. Dat houdt in dat het ook geldt voor elke werkgever en werknemer in ons land. Zowel u als uw medewerkers hebben baat bij de wet. De werkgever zorgt voor een veilige werkomgeving, waardoor de werknemer minder snel ziek thuis zal komen te zitten. Daartegenover staat dat de werknemer goed omgaat met de middelen waar hij of zij mee werkt.

Schakel de hulp in van de arbodienst

De arbodienst ondersteunt u bij het uitvoeren van de Arbowet. Het is dan ook vanaf juli 2017 verplicht om een basiscontract af te sluiten bij een arbodienst. Deze arbodienst helpt u bij vier kerntaken: Aanstellingskeuringen, het uitvoeren en opstellen van de RI&E, periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken en ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim. HR Navigator helpt u met het vinden van een arbodienst die bij uw bedrijf en werkomstandigheden past.

Welke verplichtingen heeft u als werkgever?

Als werkgever bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. U moet dus de wet naleven. Het staat niet vast hoe u dit precies moet doen. Elke branche en organisatie geeft hier namelijk eigen invulling aan. Wel zijn er een aantal basisverplichtingen:

  • Als werkgever moet u een van uw werknemers aanwijzen als preventiemedewerker.
  • Het werk dat uw werknemers verrichten, mag geen nadelige gevolgen hebben wat betreft hun veiligheid en gezondheid.         
  • U moet de gevaren voor de gezondheid van uw werknemers bij de bron aanpakken. Werken uw medewerkers bijvoorbeeld met een machine die onnodig veel lawaai maakt? Zorg dan dat de machine wordt gemaakt, of schaf een ander type aan.         
  • Zoals eerder genoemd is het verplicht om een basiscontract af te sluiten bij een arbodienst.         
advertentie
advertentie