De overname van Vitesse is een feit. Staand van links naar rechts: Peter Rovers (commercieel directeur Vitesse), Henk Parren (voorzitter raad van commissarissen) en Benjamin Schmedes (technisch directeur). Onder van links naar rechts: Pascal van Wijk (algemeen directeur Vitesse) en Coley Parry, de oprichter en hoofdbestuurder van de Common Group.
De overname van Vitesse is een feit. Staand van links naar rechts: Peter Rovers (commercieel directeur Vitesse), Henk Parren (voorzitter raad van commissarissen) en Benjamin Schmedes (technisch directeur). Onder van links naar rechts: Pascal van Wijk (algemeen directeur Vitesse) en Coley Parry, de oprichter en hoofdbestuurder van de Common Group. Vitesse Media

Geel-zwarte rook: Common Group wordt nieuwe grootaandeelhouder Vitesse

8 september 2022 om 11:42 Voetbal

ARNHEM De Common Group wordt de nieuwe grootaandeelhouder van Vitesse. Na een constructief proces wordt nu het contract met de Amerikaanse partij getekend, waarna de overname bij goedkeuring door de licentiecommissie van de KNVB kan worden afgerond.

Dick Martens

NOG GOEDKEURING De officiële aankondiging volgt op een maandenlang traject, dat in maart in gang werd gezet toen grootaandeelhouder Valeriy Oyf kenbaar maakte dat hij in het belang van de club besloten had om zijn aandelen van de hand te doen. Later gaf de vertrekkende eigenaar tevens aan dat hij de aandelen van de club zou overdragen aan de Stichting Betaald Voetbal “Vitesse-Arnhem”, die houder is van het prioriteitsaandeel. Daarbij doet hij ook afstand van de veelgenoemde schuld in de holding boven Vitesse (Performance Management Holding B.V.). Nu door de Common Group invulling is gegeven aan de overeengekomen garantstelling, zal de aandelenoverdracht van Valeriy Oyf aan de Stichting worden geëffectueerd. Deze transactie behoeft nog goedkeuring door de licentiecommissie van de KNVB. 

De Common Group neemt daarop de aandelen in Vitesse over. De Amerikaanse investeringspartij geeft daarbij een financiële garantstelling af voor een periode van minimaal vijf seizoenen (tot en met 30 juni 2027), die ruimschoots voldoende moet zijn om de jaarlijkse tekorten af te dekken en de beoogde investeringen te financieren. Nadat de licentiecommissie van de KNVB de aandelenoverdracht van Valeriy Oyf aan de Stichting heeft beoordeeld, zal het zich gaan buigen over de overname door de Common Group. Het totaalpakket van de hiervoor benodigde documenten wordt momenteel gereedgemaakt. Naar verwachting zullen deze processen nog de nodige tijd vergen, maar in de tussentijd kan Vitesse wel verder. 

AMBITIENIVEAU OVEREIND ,,Het is een belangrijke dag voor Vitesse en iedereen die de club een warm hart toedraagt”, geeft algemeen directeur Pascal van Wijk aan. ,,Maandenlang hebben we achter de schermen keihard gewerkt om het overnametraject tot het best mogelijke einde te brengen. We zijn ervan overtuigd dat de Common Group de juiste partij is voor Vitesse en presenteren de nieuwe grootaandeelhouder dan ook met enthousiasme, trots en vertrouwen. Dat doen we na tal van prettige gesprekken, meerdere vruchtbare bijeenkomsten in Arnhem en de onderlinge uitwisseling van een grote hoeveelheid informatie. Vanaf het begin is duidelijk dat we een oprechte passie voor voetbal delen en dat hun intenties en aspiraties volledig in lijn liggen met de Believe in More-visie die wij hebben neergezet. Het is voor ons van groot belang dat we onze identiteit kunnen borgen en het ambitieniveau van de afgelopen jaren overeind kunnen houden. Zo zit de Common Group ook in de wedstrijd. We kijken ernaar uit om die ambities samen in te vullen, waarbij de nieuwe grootaandeelhouder ook bereid is om te investeren in de wederzijds beoogde groei van Vitesse. Die bereidheid toonde de Common Group eerder al met investeringen in Leyton Orient FC, de op één na oudste profclub van Londen, en Patro Eisden Maasmechelen. Twee clubs die voortvarend en met ambities aan het huidige seizoen zijn gestart. De Common Group biedt daarbij strategische kansen voor Vitesse, aangezien wij als enige van de drie clubs op het hoogste nationale niveau actief zijn.” 

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST Henk Parren is niet alleen als voorzitter van de Raad van Commissarissen, maar ook als voorzitter van de Stichting Betaald Voetbal “Vitesse-Arnhem” betrokken bij het overnameproces. ,,Tijdens het gehele traject en de onderhandelingsgesprekken stonden er twee uitgangspunten centraal: het waarborgen van de continuïteit en het intact houden van de (sportieve) ambities”, stelt de RvC-voorzitter. “Nu we samen met de Common Group een nieuw hoofdstuk in de clubgeschiedenis openslaan, is het vertrouwen in de toekomst van Vitesse onverminderd aanwezig. Het overnametraject is uitdagend en bewerkelijk gebleken, maar we zijn blij en trots dat we het samen tot een goed einde hebben weten te brengen. Ik wil graag een dankwoord uitspreken richting alle partijen die betrokken zijn bij de processen rondom de overname. In het bijzonder de Common Group, maar zeker ook de vertrekkende grootaandeelhouder Valeriy Oyf, die we voor altijd dankbaar zullen zijn.” 

ENTHOUSIASME, GELOOF EN WAARDERING Als oprichter en CEO is Coley Parry het gezicht van de Common Group. Hij zal, namens de grootaandeelhouder, ook zitting nemen in de Raad van Commissarissen van Vitesse. ,,Wij beginnen met ontzettend veel enthousiasme en vertrouwen aan dit nieuwe hoofdstuk van de club. Vitesse heeft een traditie en historie van meer dan 130 jaar, waar het met recht trots op kan zijn. Maar wij geloven ook in de toekomst van Vitesse en gaan er met de club alles aan doen om de stijgende lijn van de afgelopen jaren door te trekken”, vertelt de CEO van de Common Group. ,,Tijdens onze gesprekken met de clubleiding zijn we onder de indruk geraakt van de visie en ambitie van Vitesse. De identiteit, de strategie en het structurele geloof in meer sluiten naadloos aan bij onze ambities en hebben ons laten zien dat de club geen grote structurele veranderingen nodig heeft. We bouwen liever voort op wat er al bestaat. Natuurlijk hopen we dat de positie op de ranglijst wel verder zal verbeteren. We weten dat de start van het seizoen niet verlopen is zoals verwacht, maar we geloven dat de ommekeer met de wedstrijd tegen FC Groningen is ingezet. We zullen samen door deze periode komen, gaan voor het hoogst haalbare in het nog prille seizoen en bouwen ondertussen door aan het fundament voor de toekomst.”  Tot slot wendt Coley Parry zich als nieuwe eigenaar tot de achterban van Vitesse. ,,Het is voor ons geweldig om te zien dat Vitesse zo bij jullie leeft, zelfs in lastige tijden. Het is ons belangrijkste doel om jullie trots te maken op het werk dat we doen, voor zowel de club als de gemeenschap. Wij hebben we nu al ontzettend veel waardering voor de supporters en sponsoren en kijken ernaar uit om iedereen binnenkort te ontmoeten in het stadion.” 

COMMON GROUP De Common Group is een in New York gevestigde investeringsmaatschappij, opgericht door Coley Parry. De Common Group investeert via haar dochterondernemingen in gezondheidszorg (Common Health), start-ups (Common Ventures) en sport (Common Sport). 

Common Health richt zich op de acquisitie en het beheer van op waarde gebaseerde eerstelijnszorgaanbieders. Met een hoofdkantoor net buiten Miami (Florida) bezit en bestuurt Common Health klinieken in de hele staat, waar het toeziet op de gezondheid van in totaal meer dan 20.000 patiënten. Common Ventures investeert in start-ups die innovatieve technologie gebruiken om belangrijke vraagstukken uit de samenleving te helpen oplossen. 

 AANDEELHOUDER VAN DRIE PROFCLUBS Vitesse komt, onder voorbehoud van KNVB-goedkeuring, in handen van de op sport gefocuste investeringsmaatschappij Common Sport. Het eigenaarschap van Vitesse betekent dat Common Sport aandeelhouder wordt van drie profclubs. Vanaf mei 2021 is de Amerikaanse partij investeerder van het Engelse Leyton Orient FC, waar Coley Parry bestuurder is. De Londense club zag in 1881 al het levenslicht en staat momenteel op de eerste plek in de Football League Two. Vlak voor de jaarwisseling kwam daar een honderd procent belang in het in 1942 opgerichte Patro Eisden Maasmechelen bij. De club is ambitieus om door te groeien vanuit het derde niveau van België, waar het in drie speelronden zes punten heeft gepakt, terwijl ook alle drie de bekerduels gewonnen werden. Tot slot investeert Common Sport ook in het gerenommeerde dataplatform StatsBomb, dat vanaf de oprichting in 2013 een enorme groei doormaakte en inmiddels wereldwijd van meer dan tachtig competities de meest accurate gegevens en analyses aanbiedt. 

advertentie
advertentie