Miriam Schröder (links) en Greet Visser geven tekst en uitleg over het onlangs opgerichte Noodfonds Renkum.
Miriam Schröder (links) en Greet Visser geven tekst en uitleg over het onlangs opgerichte Noodfonds Renkum. Dick Martens

Energienoodfonds Renkum opgericht

Overig

OOSTERBEEK Het probleem van de hoge energielasten Wij hebben er allemaal last van: de hoge energiekosten. Al is de pijn bij het ene huishouden wat meer voelbaar dan bij het andere. De groep mensen die hun energierekeningen niet meer kunnen betalen door de huidige extreem hoge gasprijs groeit gestaag. In dat kader werd onlangs het Energienoodfonds Renkum in het leven geroepen. Het fonds is er voor de inwoners van de gemeente Renkum met financiële problemen die geen gebruik kunnen maken van de regelingen vanuit de overheid. Miriam Schröder en Greet Visser, beiden actief bij het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum, geven tekst en uitleg.

‘Door energiegeld te delen helpen we anderen de winter door’

Dick Martens

,,In deze tijd van grote stijgingen in energiekosten, komen mensen echt klem te zitten als er geen enkele mogelijkheid is voor een financiële bijstand”, spreekt Miriam Schröder haar ongerustheid uit. ,,Het Energienoodfonds wil uitkomst bieden en wil kleine en eenmalige financiële bijstand verlenen. Naast algemene steun is dat zeker ook specifieke steun in de vorm van de betaling van de energiekosten via het Energienoodfonds. Mensen die buiten de boot vallen voor gemeentelijke regelingen en toch echt de energierekening niet meer kunnen betalen wil het Energienoodfonds een helpende hand bieden.”

De oorsprong van het initiatief kwam van de werkgroep Groene Kerk, van de PKN Oosterbeek-Wolfheze. ,,In samenwerking met leden van het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum is het Energienoodfonds opgericht voor de gemeente Renkum”, vult Greet Visser aan. ,,Iedere aanvraag zal worden beoordeeld op de acute aard van het probleem en de relatie met een gestegen energierekening. We hebben de werving voor het Energienoodfonds inmiddels gestart en dit heeft al een aantal donaties opgeleverd.” Het doel daarbij is om mensen en hiervoor hoef je geen lid van de kerk te zijn, die een hulpaanvraag doen zo eerlijk en goed mogelijk te helpen. ,,Naast het geven van een donatie wordt er ook gekeken of mensen geholpen kunnen worden om maatregelen te nemen die leiden tot een lager energieverbruik”, klinkt het in eendrachtige samenspraak. ,,De initiatiefgroep werkt hiermee samen met de gemeente Renkum, Vivare en verschillende duurzame wijkinitiatieven. Kijk voor het doen van een aanvraag op de website noodfondsrenkum.nl. En mensen die de € 190,- energiebijdrage van het Rijk niet nodig hebben, vragen wij om dat bedrag, of een gedeelte, te doneren aan het Energienoodfonds. Wanneer blijkt dat de opgebrachte gelden van het Energienoodfonds niet volledig gebruikt worden, is besloten het resterende geld te doneren aan de Voedselbank Neder-Veluwe. De gift kan worden overgemaakt naar NL63 RABO 0373 740 212 t.n.v. Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum o.v.v. Energienoodfonds. Wij hopen dat daar veel gehoor aan kan worden gegeven.” Info: www.noodfondsrenkum.nl

advertentie
advertentie
Afbeelding
Trainer Marcel Gerrist verruilt RVW voor De Hoven 27 jan, 19:28
Afbeelding
Davy Pröpper maakt comeback op oude nest 27 jan, 11:24
Afbeelding
Gratis menstruatiemiddelen 18 jan, 14:46
Afbeelding
107.500 mensen bezochten het Airborne Museum 18 jan, 14:45
Afbeelding
Dierenvoedselbank in nieuw pand 17 jan, 10:13
Afbeelding
Bloemen voor heldin Paula van den Born 11 jan, 10:53
Afbeelding
'Afscheid van Renkum Centrum' 11 jan, 10:51