Raadslid Rita Weeda (links) vecht tegen menstruatie armoede, gemeente stelt geld beschikbaar.
Raadslid Rita Weeda (links) vecht tegen menstruatie armoede, gemeente stelt geld beschikbaar. Foto: gertbudding.nl

Gratis menstruatiemiddelen

Overig

RENKUM De gemeente Renkum heeft vorig jaar maart de eerste aanzet gegeven met het gratis verstrekken van menstruatiemiddelen. Dat gebeurde op beperkte plekken, nu zijn er in de zes kernen van de gemeente Menstruatiemiddelen Uitgiftepunten (MUP). Raadslid Rita Weeda lanceerde het idee. “Er bestaat wel degelijk menstruatiearmoede.”

door Gert Budding

Voor de realisatie van het gratis verstrekken van de menstruatiemiddelen ging de gemeente samenwerking aan met stichting Armoedefonds. De middelen zijn nu verkrijgbaar bij de bibliotheek en Pluryn locatie Jan Pieter Heije in Oosterbeek, in Doorwerth bij Ons Middelpunt en Dorenweerd College. Voedselbank Neder-Veluwe Renkum, Doorwerth en Oosterbeek. In Wolfheze bij Pro Persona en verder in Renkum Vluchtelingenwerk Oost Nederland en voormalige Albert Voor Schweitzerschool en in Heelsum Huisartsenpraktijk. “Er is stille armoede onder de vrouwen en meisjes”, liet Rita Weed al eerder weten. “Landelijk blijkt het zelfs om één op de tien vrouwen te gaan waarbij de benodigde financiën ontbreken om menstruatiemiddelen te kopen.” Scholen diverse instanties werden benaderd voor het probleem. “Het schrijnende onderwerp moest bespreekbaar worden. En dat is moeilijk, je geldgebrek bespreken is al lastig en over je menstruatie problemen praten komt er dan nog eens bij.”

Menstruerende vrouwen nemen in geldnood soms hun toevlucht tot wc-papier. Schrijnend. In veel gevallen belemmert dit hun dagelijks leven en gaan zij bijvoorbeeld niet naar school, werk of bij vrienden op bezoek. Landelijk gaat het om 1 op de 10 meisjes”, vertelt Rita Weeda. “Dat er niet over gesproken wordt, wilt nog niet zeggen dat er geen Menstruatie-Armoede is. Menstruerende vrouwen nemen in geldnood hun toevlucht tot wc-papier. Schrijnend.” Stichting Armoedefonds regelt en coördineert voor de gemeente Renkum de inkoop van de menstruatieproducten en de distributie daarvan naar de uitgiftepunten. Zij hebben al ervaring met de uitgifte van gratis menstruatieproducten aan de doelgroep in andere gemeenten. De MUP’s zijn op lo0caties waar de doelgroep komt en kan worden bereikt. De uitdeelpunten van de Voedselbank en het Dorenweerd College verstrekken de gratis producten alleen aan hun eigen cliënten of leerlingen. De producten worden aangeboden n een kastje of mand. Ook hangt er bij het uitgiftepunt uitleg in verschillende talen.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Trainer Marcel Gerrist verruilt RVW voor De Hoven 27 jan, 19:28
Afbeelding
Davy Pröpper maakt comeback op oude nest 27 jan, 11:24
Afbeelding
Gratis menstruatiemiddelen 18 jan, 14:46
Afbeelding
107.500 mensen bezochten het Airborne Museum 18 jan, 14:45
Afbeelding
Dierenvoedselbank in nieuw pand 17 jan, 10:13
Afbeelding
Bloemen voor heldin Paula van den Born 11 jan, 10:53
Afbeelding
'Afscheid van Renkum Centrum' 11 jan, 10:51