Velthuizen met zijn zoon Rens, heeft al een mooi gedoneerd bedrag ontvangen om de kinderboerderij in Heelsum open te houden.
Velthuizen met zijn zoon Rens, heeft al een mooi gedoneerd bedrag ontvangen om de kinderboerderij in Heelsum open te houden. gertbudding.nl

‘Kinderboerderij in Heelsum blijft’

Overig

Er is 6.000 euro bij elkaar gebracht

[HEELSUM] Het benodigde geld om de kinderboerderij in Heelsum open te houden is bij elkaar. Met genoegen constateert raadslid Oswald Velthuizen dat de teller momenteel 6.000 euro aanwijst. De Renkumer ging eerder uit van vijfduizend euro om het gehavende gebouw aan de Bart Crumstraat te renoveren. 

De gemeente Renkum is eigenaar van de kinderboerderij en had het gebouw in bruikleen gegeven aan Stichting Hoeve Klein Mariendaal. Maar door de slechte staat van het gebouw vond men het niet meer verantwoordelijk voor de medewerkers van de stichting. De gemeente besloot om de kinderboerderij begin volgend jaar te sluiten. Daar was Velthuizen het niet mee eens en ondernam gerichte actie. De bewoners van de dorpen Renkum en Heelsum maakte hij deelgenoot. Hij werd overstelpt met positieve berichten en onvoorwaardelijke fysieke hulp. “Het voortbestaan van de kinderboerderij ziet er nu veelbelovend uit”, zegt de Renkumer opgetogen zonder zichzelf op de borst te slaan. “Naast de zesduizend euro dat door veel mensen is gedoneerd, hebben diverse bedrijven zich aangemeld die het gebouw willen opknappen en onderhouden. Daarbij melden zich ook veel vrijwilligers die de zorg voor de dieren op zich willen nemen.” De actie van Oswald Velthuizen gebeurt op persoonlijke titel, niet als raadslid van Gemeente Belangen. “Komende woensdag dien ik een motie in en hoop dat het college en de raad het maatschappelijk belang van de kinderboerderij inzien”, zegt Velthuizen resoluut die in Heelsum diverse collectebussen heeft geplaatst. Demi en Jill Wennekes hebben armbandjes gemaakt, de opbrengst is voor de kinderboerderij. “De kinderboerderij blijft”, is de stellige overtuiging van de Renkumer. “In het andere geval wordt het gedoneerde geld teruggestort. Maar zover komt het niet.” Oswald wordt zijdelings gesteund door Gemeente Belangen in de persoon van fractievoorzitter Danielle van Bentum. “Gemeente Belangen juicht dit soort initiateven toe. Binnen politiek is deze actie niet regulier, maar wij omarmen en steunen Oswald hierin.” Oswald Velthuizen is vaker op de bres gesprongen: er werd geen woning gebouwd in Het Beekdal, bij het voortbestaan van Buurthuis Middelpunt in Doorwerth had hij een aandeel evenals bij het gevaarlijke kruispunt Hogenkampseweg.