Ruud Schaafsma (rechts) al lang lid van IVN-natuur.
Ruud Schaafsma (rechts) al lang lid van IVN-natuur. gertbudding.nl

Nieuwe werkwijze Werkgroep Beken en Sprengen

14 februari 2023 om 20:36 Overig

RENKUM De Werkroep Beken en Sprengen van het IVN-natuur en educatie Zuid-Veluwezoom rond in april haar werkzaamheden aan de beken af. Door de lage waterstand richt de werkgroep zich op het zo veel mogelijk vasthouden van het water. Nog vier keer komen de vrijwilligers bijeen, de werkzaamheden worden afgesloten met een excursie.

“In overleg met opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe hebben we een gewijzigde werkwijze ontwikkeld”, zegt IVN-natuurgids teamleider Ruud Schaafsma. De nieuwe manier van werken heeft geleid tot het maken van een kleine stroomgeul op plekken waar veel begroeiing in de beken zit, maar niet al het ‘groen’ weg te halen. “Zo hebben we grote stammen in de zijkant van de beek in de modder gedrukt met ideale overwinterplekken voor het leven in de beek”, zegt Ruud Schaafsma. “Valt de beek droog, dan maken we dammetjes”, vertelt in een waterval aan woorden de Renkumer, die in Dordrecht is geboren en bijna vijftig jaar in Renkum woont. In 1993 werd de werkgroep Beken en Sprengen in het leven geroepen met Schaafsma als coördinator.

“We hebben een programma met veertien zaterdagochtenden in het Renkumse en Heelsumse beekdal. De inzet van vrijwilligers heeft ertoe geleid dat op de schoongemaakte trajecten het water weer ging voeren in de beken.” Door de kennis raakte Schaafsma betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen op bekengebied. Vorig jaar september hesen de regionale vrijwilligers zich in het natuurlijke harnas voor gerichte werkzaamheden aan de beken. “Op verzoek van het Waterschap hebben we al twee dammetjes aangelegd in de Oliebeek in Renkum. Eerder is de Bosvijver verlost van grote obstakels, vervolgens is de Molenbeek tussen de A12 en spoorlijn schoongemaakt. Met een groepje willen we de beek weer zichtbaar maken in het landschap. Mocht het grondwaterpeil weer stijgen, dan ligt de bedding er klaar voor”, geeft Ruud Schaafsma helder aan en roemt ook de inzet van Johan Vereijken. “Samen met een gedreven groep vrijwilligers heeft hij vorig jaar in juli en augustus de springbalsemien tussen de Bosvijver en Everwijnsgoed succesvol te lijf gegaan, de hoeveelheid planten is duidelijk geminimaliseerd.”

Dan zegt Ruud Schaafsma: “Voor de deelnemers is een aanvullende WA-verzekering afgesloten.”

Gert Budding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie