Afbeelding
Wim Braakhekke

Dialoogbijeenkomst: Landschapsgrond, landbouw met natuur, natuur met landbouw.

Overig Deel je nieuws

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de dialoogbijeenkomst van het Gebiedsproces Renkumse Beekdalen. Het thema van deze bijeenkomst is “Landschapsgrond, landbouw met natuur, natuur met landbouw”.

Landschapsgrond is een nieuwe vorm van landgebruik, inclusief beheervoorschriften voor de terreingebruikers/beheerders, die in bestemmings-/omgevingsplannen een tussenvorm is tussen de bestemmingen landbouw en natuur. Het begrip Landschapsgrond is opgenomen in het coalitieakkoord van het huidige kabinet en is alom in discussie. De provincie heeft momenteel een actief aankoopbeleid voor landbouwgronden in het kader van het beleid voor reductie van stikstofbelasting op natuurgebieden en continuering van bouw van woningen en infrastructuur.

Heeft het begrip Landschapsgrond meerwaarde voor het toekomstig landgebruik in de Renkumse Beekdalen? Over wat voor landbouw en natuur praten wij dan: voedselbossen, gronden voor grote grazers, natuur-inclusieve veeboerderijen? En om welke landbouw- en natuurgronden gaat het dan?

Wij nodigen deskundige sprekers uit om dit toe te lichten en vragen een aantal ‘streekholders’ in een pitch hun plannen voor landgebruik in de beekdalen te presenteren.

Verzeker u nu al van een plaats aan de (ontwerp)tafel waar uw thema of deelgebied straks aan de orde komt!

Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn:

- Provinciaal Beheerplan 2023 Natura 2000-gebieden

- Stand van zaken m.b.t. de Provinciale herstelplannen Natuur Veluwe.

- Intentieverklaring van partners in het Gebiedsproces Renkumse Beekdalen

- Uitwerking van de visie en maatregelen voor een beter beekdalbeheer in werkateliers van betrokken ‘streekholders’. Deze gaan wij in eerste helft van 2023 organiseren.

Plaats: Beekdalhoeve/Everwijnsgoed, Bennekomseweg 160, Renkum

Datum: Zaterdag 26 november 2022

Tijden 10:00 – 15:00 uur, Inloop om 9:30 uur

Kosten:  Toegang en lunch zijn gratis

Aanmelden op www.renkumsbeekdal.nl

Informatie:  wim.braakhekke@renkumsbeekdal.nl; Tel.: 06 3860 6262

advertentie
advertentie
Afbeelding
Trainer Marcel Gerrist verruilt RVW voor De Hoven 27 jan, 19:28
Afbeelding
Davy Pröpper maakt comeback op oude nest 27 jan, 11:24
Afbeelding
Gratis menstruatiemiddelen 18 jan, 14:46
Afbeelding
107.500 mensen bezochten het Airborne Museum 18 jan, 14:45
Afbeelding
Dierenvoedselbank in nieuw pand 17 jan, 10:13
Afbeelding
Bloemen voor heldin Paula van den Born 11 jan, 10:53
Afbeelding
'Afscheid van Renkum Centrum' 11 jan, 10:51