Afbeelding
Tanja Schiricke

‘Word wie je bent, leer varen op je eigen talent’

8 november 2023 om 10:00 Zakelijk

DOORWERTH Passie, Puur en Plezier, deze drie ingrediënten zijn belangrijk in het leven van Leonie Braskamp, en vormen de basis van haar bedrijf, Talentenjacht’. De inwoonster van Doorwerth wil het allerbeste uit mensen en teams halen zodat zij zelfvertrouwen ontwikkelen om autonoom kunnen werken en leven. ‘Aan de keukentafel’ vertelt Leonie bevlogen over haar drijfveren en haar motto om mensen te helpen: ,,Word wie je bent, leer varen op je eigen talent!”

door Dick Martens

,,Ik ben echt ‘missie-gedreven’, vind dat we mensen tekortdoen”, steekt Leonie van wal. ,,Anders kijken naar de ontwikkelingen van mensen, daar sta ik echt voor. We sturen in onze maatschappij op cijfers, normen en KPI’s (Kritieke Prestatie-Indicatoren). We meten, analyseren, controleren en beheersen. Op de basisschool ontwikkelen we ook maar twee intelligentiegebieden, taal en rekenen. Waarschijnlijk ook weer omdat deze twee gemakkelijk te meten zijn, maar er zijn nog zeven anderen. Door deze ‘smalle’ kijk gaan we voorbij aan ‘de mens’. We frustreren daarmee een belangrijke basisbehoefte van een mens: zelfontplooiing. Voortbouwen op jouw eigen interesses, talenten en identiteit, dat lijdt tot lerend vermogen, energie en veerkracht.” Doordat mensen zichzelf niet hebben kunnen ontplooien, ontbreekt het mensen aan autonomie. Ze zijn niet bij machte om regie te voeren op hun leven. Het leidt tot onrust, stress, een gebrek aan energie en uiteindelijke tot fysieke en mentale klachten. Dit zie je terug in het aantal studenten met studiekeuze stress, mensen met loopbaanvraagstukken, burn-out klachten, depressies en andersoortige lichamelijke klachten.” 

Leonie ziet dat de huidige maatschappij er een van snel, sneller, snelst en goedkoop, goedkoper, goedkoopst is. Maar na snelst, of goedkoopst komt er niets meer. ,,En de enige weg om die cijfers te verbeteren is door mensen in hun kracht te zetten, dan kun je veel rendabeler zijn. Talentontwikkeling maakt een mens autonoom en authentiek. ‘Word wie je bent en vaar op je eigen talent’. Binnen bedrijven zien we hetzelfde fenomeen. Bedrijven sturen op targets en cijfers en gaan voorbij aan ‘de mens’. Mensen voelen zich niet gehoord, niet begrepen en niet gezien. Gevoel drijft gedrag. Het leidt tot demotivatie en uiteindelijk ook tot verloop en verzuim. Dit kost de maatschappij en het land geld, het maakt onnodig ziek. Maar hoe dan wel?” 

Talentenjacht ontwikkelt gezonde individuen en teams. Een gezond team begint, zoals Leonie dat noemt, ‘met het prioriteren van moreel leiderschap’. ,,Daar moeten leidinggevenden zich bewust van zijn”, stelt Leonie. ,,Deze leiderschapsstijl is niemand eigen, want we leren het niet. Het zit niet in onze cultuur. Maar besef, dat je met iedere reorganisatie, wisseling van management, je meerdere basisbehoeften van een mens frustreert. Deze bewustwording, ‘mindset’, is wat mij betreft, nummer 1! Vervolgens is een andere kijk op ontwikkeling van mensen van belang; talentontwikkeling. Talenten zijn eigenlijk persoonlijke eigenschappen. Ze vormen een patroon in ‘denken, handelen en voelen’. Het is dus wat mij betreft anders dan wat men in de volksmond verstaat onder ‘talenten’. Vanuit de verschillende talenten die een team rijk is kun je gaan samenwerken en inspelen op klantbehoeften (‘die we overigens vaak niet weten’). Daarna, als allerlaatste, volgt pas een prestatie, een target of norm. We missen nu talent!” 

Er zijn al gezonde teams ontwikkeld. Kijk voor meer informatie op: www.talenten-jacht.com.

Dit verhaal is gepubliceerd in de special Gezond en Vitaal, onderdeel van de editie van woensdag 8 november van deze krant.

advertentie
advertentie