De voormalige basisschool dr. Jac. P. Thijsse aan de Bram Streeflandweg in Renkum.
De voormalige basisschool dr. Jac. P. Thijsse aan de Bram Streeflandweg in Renkum. Koen Wilmink

Nieuwbouw Bram Streeflandweg

Overig

Nieuwe woonwijk in Renkum

RENKUM Op het terrein van de voormalige bassischolen Jac. P. Thijsseschool en Vita Veraschool aan de Bram Streeflandweg in Renkum komt een nieuwe woonwijk. Met de sloop van de gebouwen - inclusief de gymzaal - wordt naar verwachting volgend jaar zomer gestart. De bouw start vermoedelijk in 2024 waarna in 2025 de eerste woningen opgeleverd kunnen worden.

Koen Wilmink

,,Het tijdstip van de sloop van de basisscholen is afhankelijk van de afronding van het flora en faunaonderzoek. Dit is een langdurig onderzoek, en we verwachten volgend jaar zomer (2023) duidelijkheid of er (beschermde) diersoorten in de bebouwing aanwezig is of niet. Op het moment dat deze er niet zijn, kan de bebouwing worden gesloopt. Zijn deze er wel, dan moet er eerst een ontheffing worden aangevraagd en maatregelen worden getroffen, wat ook weer de nodige tijd vraagt. Dan kan het maar zo nog een half jaar tot een jaar later worden”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Renkum heeft wel een projectleider gevonden die het project wil leiden. Een bouwplan voor de locatie is er echter nog niet. De woordvoerder: ,,Op dit moment wordt er gewerkt aan een participatieplan waarin wordt aangegeven op welke wijze wij de omgeving en andere partijen willen betrekken bij de planvorming”, aldus de woordvoerder. ,,Uiteraard wordt er bij de huidige planvorming rekening gehouden met het huidige beleid met betrekking tot de typologie van de woningbouw. Dit beleid is nu 50% betaalbaar en daar weer 50 procent als sociale woningbouw (sociale huur of sociale koop onder de 250.000 euro). De ambitie van het college voor betaalbare woningbouw is nog hoger: het college heeft als ambitie dat er minimaal 75% betaalbare woningbouw moet worden gerealiseerd.” 

Zoals bekend heerst er ook in de gemeente Renkum een groot woningtekort. Wat er met het speelveld naast de de Vita Vera gebeurt is nog niet duidelijk. ,,Dat moet blijken uit de participatie van de omgeving”, weet de voorlichter. 

De voormalige basisscholen staan sinds 2019 leeg. De scholen zijn sindsdien gevestigd in de nieuwbouw aan de Hogenkampseweg (naast MFC Doelum) in Renkum.

advertentie
advertentie