Een impressie van de dialoogavond die de politie Renkum-Wageningen organiseerde in THUIS. Veel open en eerlijke gesprekken.
Een impressie van de dialoogavond die de politie Renkum-Wageningen organiseerde in THUIS. Veel open en eerlijke gesprekken. Dick Martens

Politie ‘in gesprek met de burgers’

10 november 2023 om 11:56 Overig

WAGENINGEN/RENKUM THUIS Wageningen, gevestigd aan de Stationsstraat 32 in Wageningen, is een missie gedreven organisatie waar met hart en ziel gewerkt wordt aan maatschappelijke vraagstukken. Dat zal ongetwijfeld een van de redenen geweest zijn waarom de politie Renkum-Wageningen ‘een dialoogavond’ belegde om in gesprek te gaan met de burgers van beide plaatsen. Het doel? Informatie ophalen over vragen als: ‘Wat vindt de burger van ons en waar kan de politie in verbeteren’. Het werd voor alle partijen een leerzame en vruchtbare avond.

,,We hadden 40 burgers uitgenodigd en 15 collega’s, van student tot wijkagent”, blikt Suzan Rutten, operationeel specialist basisteam Renkum- Wageningen, terug. ,,De wijkagenten hadden vanuit hun wijk contacten gelegd met de burgers, met het verzoek of ze aan deze dialoogavond wilden meewerken. Daar kwam veel respons op. We hebben eerst met zijn allen gegeten, om alvast de verbinding met elkaar te zoeken en daarna zijn we in drie groepen, onder leiding van een gespreksleider, het gesprek aangegaan. Zo poneerden wij onder andere de stelling: ‘Wij doen ons politiewerk goed. We doen immers ons best en we leggen hart en ziel in ons werk’. Maar hoe ziet de burger ons? Hebben we blinde vlekken of komen we anders over dan we zouden willen?” De gesprekken leverden veel nuttige informatie op, voor de zowel de politie als de burgers.

,,Het was mooi om te ervaren dat diverse collega’s en inwoners uit alle hoeken van de gemeente de dialoog met elkaar aangingen. Het was echt een gemêleerd gezelschap, het was laagdrempelig. Er was bijvoorbeeld een bewoonster die in de buurt van ons politiebureau woont en die haar ervaringen deelde, een bedrijfsleider van de Jumbo-supermarkt, een medewerker van Pantarijn en Jongerenwerk Renkum waren vertegenwoordigd. De gesprekken waren open en eerlijk. De dialoog leverde mooie praktisch uitvoerbare punten op. Zoals onze zichtbaarheid, wanneer bel je 112 en de behoefte aan het meer terugkoppelen nadat er meldingen waren gedaan. Met dergelijke wensen en behoeftes kunnen we per direct aan de slag. Ook veel positieve geluiden over het veiligheidsgevoel van de inwoners, voor ons een groot compliment.” Een van de aanwezige burgers was Izak Mauritz (72) uit Wageningen. ,,Ik werkte weliswaar 48 jaar bij de politie, maar was hier als ‘burger’. Ik ben onder andere actief bij ‘Bondgenoten’, een verzameling van mensen uit verschillende disciplines waarbij ik vanuit ‘senioren’ deelneem. Onze taak is om de burgemeester, in het kader van de openbare orde, te adviseren. Gelukkig hebben we weinig ‘openbare orde problemen’. Ik vind, dat je als politie, lokaal een goede lijn moet hebben met de lokale bevolking en waar mogelijk burgers te laten participeren. Deze avond is daarvan een goed voorbeeld. Het was even wennen, omdat het de eerste keer was, maar echt bijzonder nuttig.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie